Visa allt om CSG TradeWind Aktiebolag
Visa allt om CSG TradeWind Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 575 4 331 4 061 3 676 3 607 2 276 2 005 846 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 409 -102 23 117 72 38 37 123 -7 -7
Resultat efter finansnetto 7 30 40 30 53 -59 52 139 -9 -18
Årets resultat 6 23 31 22 50 -44 31 129 -9 -18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 009 4 719 3 560 2 231 1 601 962 728 421 120 120
Tillgångar 6 009 4 719 3 560 2 231 1 601 962 728 421 120 120
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 245 239 216 185 163 112 206 230 101 55
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 15 5 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 764 4 480 3 343 2 046 1 438 849 506 186 19 65
Skulder och eget kapital 6 009 4 719 3 560 2 231 1 601 962 728 421 120 120
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0
Omsättning 6 575 4 331 4 061 3 676 3 607 2 276 2 005 846 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 409 -102 23 117 72 38 37 123 -7 -7
Nettoomsättningförändring 51,81% 6,65% 10,47% 1,91% 58,48% 13,52% 137,00% -% -% -%
Du Pont-modellen 7,52% 3,39% 3,76% 5,24% 6,25% 8,21% 7,97% 33,49% -% -%
Vinstmarginal 6,87% 3,69% 3,30% 3,18% 2,77% 3,47% 2,89% 16,67% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7,13% 18,09% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 3,73% 5,52% 5,34% 5,03% 4,52% 4,96% 11,07% 27,78% -% -%
Soliditet 4,08% 5,06% 6,07% 8,29% 10,18% 11,64% 29,82% 55,49% 84,17% 45,83%
Kassalikviditet 104,25% 105,33% 106,49% 109,04% 111,34% 113,31% 143,87% 226,34% 631,58% 184,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...