Visa allt om Foto Hemelektronik Falkenberg AB
Visa allt om Foto Hemelektronik Falkenberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 3 0 41 2 699 5 121 9 782 9 744 10 761
Övrig omsättning 639 5 - - 1 - - 24 68 64
Rörelseresultat (EBIT) 639 -27 -40 -126 36 -434 -174 233 68 107
Resultat efter finansnetto 642 -2 -14 -583 68 -363 25 255 1 701 197
Årets resultat 35 -22 -14 -629 50 -323 56 54 1 580 97
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 275 275 275 275 775 775 955 869 332 922
Omsättningstillgångar 3 384 4 573 4 621 4 639 4 454 4 553 5 375 5 631 5 879 4 443
Tillgångar 3 659 4 848 4 896 4 914 5 229 5 328 6 330 6 500 6 211 5 365
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 630 4 195 4 217 4 231 4 860 4 938 5 243 5 244 5 507 4 219
Obeskattade reserver 0 0 0 0 224 224 363 371 258 193
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 653 679 683 145 166 725 885 445 954
Skulder och eget kapital 3 659 4 848 4 896 4 914 5 229 5 328 6 330 6 500 6 211 5 365
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 110 264 744 777 982
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 180
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 168 348 155 192 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 1 234 343 643 483 426
Utdelning till aktieägare 210 600 0 0 0 128 127 120 318 291
Omsättning 639 5 3 0 42 2 699 5 121 9 806 9 812 10 825
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 1 3 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 699 1 707 2 446 2 436 2 690
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 532 327 391 371 479
Rörelseresultat, EBITDA 639 -27 -40 -126 36 -434 -83 324 325 372
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -% -100,00% -% -47,30% -47,65% 0,39% -9,45% -%
Du Pont-modellen -% -% -0,29% -% 1,30% -6,70% 0,39% 3,94% 27,39% 3,67%
Vinstmarginal -% -% -466,67% -% 165,85% -13,23% 0,49% 2,62% 17,46% 1,83%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% -% 100,00% 26,86% 33,18% 29,23% 28,13% 29,54%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 131 400,00% -% 10 509,76% 162,54% 90,80% 48,52% 55,77% 32,42%
Soliditet 99,21% 86,53% 86,13% 86,10% 96,10% 95,78% 87,05% 84,79% 91,66% 81,23%
Kassalikviditet 12 085,71% 700,31% 680,56% 679,21% 3 071,72% 2 742,77% 633,93% 549,27% 1 083,60% 364,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...