Visa allt om NC Advisory Aktiebolag
Visa allt om NC Advisory Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 260 404 255 467 229 210 251 098 278 991 223 621 205 604 204 402 190 731 175 623
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 21 316 27 335 3 729 30 503 44 308 27 417 25 153 25 894 25 247 23 136
Resultat efter finansnetto 21 418 27 759 4 929 32 547 45 653 27 601 25 378 27 136 25 595 22 956
Årets resultat 18 458 20 276 6 573 10 403 32 259 15 631 18 063 30 116 15 295 12 863
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 331 25 319 35 654 42 563 46 641 49 072 98 742 90 476 64 978 57 074
Omsättningstillgångar 73 865 149 758 120 504 119 799 116 778 92 570 44 259 63 843 67 388 77 386
Tillgångar 111 196 175 077 156 157 162 362 163 419 141 642 143 001 154 319 132 366 134 461
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 556 102 098 81 822 75 250 64 847 32 588 35 957 47 894 27 778 42 483
Obeskattade reserver 0 0 0 10 848 -404 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 13 709 20 956 28 220 32 939 34 034 35 432 80 768 70 624 58 117 44 603
Långfristiga skulder 20 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 53 455 52 022 46 115 43 326 64 943 73 622 26 276 35 801 46 471 47 375
Skulder och eget kapital 111 196 175 077 156 157 162 362 163 419 141 642 143 001 154 319 132 366 134 461
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 4 574 4 899 4 906 4 893 4 827 8 367 7 200 6 240 6 136 12 248
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 97 350 99 420 94 885 100 598 98 406 77 819 77 058 72 256 61 586 39 466
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - 0 0
Sociala kostnader 44 747 43 819 41 921 42 849 39 282 33 023 38 777 42 917 38 171 35 919
Utdelning till aktieägare 10 000 97 000 0 0 0 0 19 000 30 000 10 000 30 000
Omsättning 260 404 255 467 229 210 251 098 278 991 223 621 205 604 204 402 190 731 175 623
Nyckeltal
Antal anställda 61 55 53 54 52 46 45 44 40 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 269 4 645 4 325 4 650 5 365 4 861 4 569 4 646 4 768 5 018
Personalkostnader per anställd (tkr) 2 404 2 693 2 674 2 747 2 741 2 592 2 734 2 759 2 647 2 504
Rörelseresultat, EBITDA 22 284 29 478 5 244 30 907 46 409 29 477 27 539 30 294 28 734 26 197
Nettoomsättningförändring 1,93% 11,46% -8,72% -10,00% 24,76% 8,76% 0,59% 7,17% 8,60% -%
Du Pont-modellen 19,65% 15,98% 3,27% 20,13% 28,48% 19,56% 17,93% 17,92% 19,41% 17,27%
Vinstmarginal 8,39% 10,95% 2,23% 13,02% 16,68% 12,39% 12,47% 13,53% 13,47% 13,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,84% 38,26% 32,45% 30,46% 18,58% 8,47% 8,75% 13,72% 10,97% 17,09%
Soliditet 21,18% 58,32% 52,40% 51,27% 39,50% 23,01% 25,14% 31,04% 20,99% 31,60%
Kassalikviditet 138,18% 287,87% 261,31% 276,51% 179,82% 125,74% 168,44% 178,33% 145,01% 163,35%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...