Visa allt om Barrolin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 077 1 029 745 1 196 968 949 918 611 571 706
Övrig omsättning - - - - 2 - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 139 51 67 60 103 -63 151 54 41 15
Resultat efter finansnetto 140 52 68 61 105 -63 155 60 44 16
Årets resultat 108 39 68 61 105 -63 155 60 44 16
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 10 20 30 41 3 5
Omsättningstillgångar 1 181 1 160 978 960 986 775 839 659 601 600
Tillgångar 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 601 493 453 385 325 219 281 126 66 23
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 462 472 472 472 472 472 475 475 479 476
Kortfristiga skulder 118 195 53 103 200 103 112 99 59 106
Skulder och eget kapital 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604 604
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 0 - - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - - - 0 0 - - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - - - 0 0 - - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 077 1 029 745 1 196 970 949 934 611 571 706
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 139 51 67 70 113 -53 162 65 43 20
Nettoomsättningförändring 4,66% 38,12% -37,71% 23,55% 2,00% 3,38% 50,25% 7,01% -19,12% -%
Du Pont-modellen 11,77% 4,48% 6,95% 6,35% 10,44% -7,93% 17,95% 8,57% 7,28% 2,65%
Vinstmarginal 12,91% 5,05% 9,13% 5,10% 10,74% -6,64% 16,99% 9,82% 7,71% 2,27%
Bruttovinstmarginal 24,79% 18,27% 16,64% 26,25% 20,76% 15,91% 24,07% 17,84% 10,86% 42,92%
Rörelsekapital/omsättning 98,70% 93,78% 124,16% 71,66% 81,20% 70,81% 79,19% 91,65% 94,92% 69,97%
Soliditet 50,89% 42,50% 46,32% 40,10% 32,63% 27,58% 32,34% 18,00% 10,93% 3,81%
Kassalikviditet 421,19% 259,49% 620,75% 400,97% 227,50% 314,56% 317,86% 234,34% 520,34% 383,96%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...