Visa allt om Barrolin AB
Visa allt om Barrolin AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 428 1 077 1 029 745 1 196 968 949 918 611 571
Övrig omsättning - - - - - 2 - 16 - -
Rörelseresultat (EBIT) 259 139 51 67 60 103 -63 151 54 41
Resultat efter finansnetto 259 140 52 68 61 105 -63 155 60 44
Årets resultat 202 108 39 68 61 105 -63 155 60 44
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 0 0 0 0 10 20 30 41 3
Omsättningstillgångar 1 412 1 181 1 160 978 960 986 775 839 659 601
Tillgångar 1 462 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 803 601 493 453 385 325 219 281 126 66
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 402 462 472 472 472 472 472 475 475 479
Kortfristiga skulder 257 118 195 53 103 200 103 112 99 59
Skulder och eget kapital 1 462 1 181 1 160 978 960 996 794 869 700 604
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 0 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - - 0 0 - -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 - - - 0 0 - -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 428 1 077 1 029 745 1 196 970 949 934 611 571
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - - 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 259 139 51 67 70 113 -53 162 65 43
Nettoomsättningförändring 32,59% 4,66% 38,12% -37,71% 23,55% 2,00% 3,38% 50,25% 7,01% -%
Du Pont-modellen 17,72% 11,77% 4,48% 6,95% 6,35% 10,44% -7,93% 17,95% 8,57% 7,28%
Vinstmarginal 18,14% 12,91% 5,05% 9,13% 5,10% 10,74% -6,64% 16,99% 9,82% 7,71%
Bruttovinstmarginal 23,74% 24,79% 18,27% 16,64% 26,25% 20,76% 15,91% 24,07% 17,84% 10,86%
Rörelsekapital/omsättning 80,88% 98,70% 93,78% 124,16% 71,66% 81,20% 70,81% 79,19% 91,65% 94,92%
Soliditet 54,92% 50,89% 42,50% 46,32% 40,10% 32,63% 27,58% 32,34% 18,00% 10,93%
Kassalikviditet 269,26% 421,19% 259,49% 620,75% 400,97% 227,50% 314,56% 317,86% 234,34% 520,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...