Visa allt om MIRLO Ekonomi och Media AB
Visa allt om MIRLO Ekonomi och Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 9 46 21 34 28 156 252 296 298
Övrig omsättning - - 80 - 83 - - - 43 124
Rörelseresultat (EBIT) -29 -27 78 -94 -24 -74 -104 96 177 54
Resultat efter finansnetto -27 -25 82 -89 -25 -115 -63 42 132 71
Årets resultat -27 -25 82 -89 -25 -115 24 5 45 60
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 25 54 107 166 224 15
Omsättningstillgångar 136 158 187 228 290 286 319 411 555 706
Tillgångar 136 158 187 228 315 340 427 577 779 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 87 115 124 43 131 157 272 308 363 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 87 76 33
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 49 44 63 186 183 183 155 183 340 290
Skulder och eget kapital 136 158 187 228 315 340 427 577 779 720
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0 0 0 68
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0 0 0 115
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 1 4 5 4 8 13 3 68
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 60 80
Omsättning 13 9 126 21 117 28 156 252 339 422
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 13 9 46 21 34 28 156 252 296 298
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 8 2 4 7 6 12 21 - 259
Rörelseresultat, EBITDA -29 -27 78 -94 -24 -20 -46 154 235 61
Nettoomsättningförändring 44,44% -80,43% 119,05% -38,24% 21,43% -82,05% -38,10% -14,86% -0,67% -%
Du Pont-modellen -19,85% -15,82% 43,85% -39,47% -7,62% -21,18% -14,05% 18,20% 25,93% 15,28%
Vinstmarginal -207,69% -277,78% 178,26% -428,57% -70,59% -257,14% -38,46% 41,67% 68,24% 36,91%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 669,23% 1 266,67% 269,57% 200,00% 314,71% 367,86% 105,13% 90,48% 72,64% 139,60%
Soliditet 63,97% 72,78% 66,31% 18,86% 41,59% 46,18% 63,70% 64,24% 53,62% 58,44%
Kassalikviditet 277,55% 359,09% 296,83% 122,58% 158,47% 156,28% 205,81% 224,59% 163,24% 243,45%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...