Visa allt om MIRLO Ekonomi och Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 9 46 21 34 28 156 252 296 298 608
Övrig omsättning - 80 - 83 - - - 43 124 43
Rörelseresultat (EBIT) -27 78 -94 -24 -74 -104 96 177 54 117
Resultat efter finansnetto -25 82 -89 -25 -115 -63 42 132 71 121
Årets resultat -25 82 -89 -25 -115 24 5 45 60 92
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 25 54 107 166 224 15 21
Omsättningstillgångar 158 187 228 290 286 319 411 555 706 926
Tillgångar 158 187 228 315 340 427 577 779 720 947
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 115 124 43 131 157 272 308 363 397 397
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 87 76 33 43
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 44 63 186 183 183 155 183 340 290 507
Skulder och eget kapital 158 187 228 315 340 427 577 779 720 947
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 68 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 115 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 1 4 5 4 8 13 3 68 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 60 80 60
Omsättning 9 126 21 117 28 156 252 339 422 651
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 9 46 21 34 28 156 252 296 298 608
Personalkostnader per anställd (tkr) 8 2 4 7 6 12 21 - 259 366
Rörelseresultat, EBITDA -27 78 -94 -24 -20 -46 154 235 61 124
Nettoomsättningförändring -80,43% 119,05% -38,24% 21,43% -82,05% -38,10% -14,86% -0,67% -50,99% -%
Du Pont-modellen -15,82% 43,85% -39,47% -7,62% -21,18% -14,05% 18,20% 25,93% 15,28% 19,32%
Vinstmarginal -277,78% 178,26% -428,57% -70,59% -257,14% -38,46% 41,67% 68,24% 36,91% 30,10%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 266,67% 269,57% 200,00% 314,71% 367,86% 105,13% 90,48% 72,64% 139,60% 68,91%
Soliditet 72,78% 66,31% 18,86% 41,59% 46,18% 63,70% 64,24% 53,62% 58,44% 45,19%
Kassalikviditet 359,09% 296,83% 122,58% 158,47% 156,28% 205,81% 224,59% 163,24% 243,45% 182,64%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...