Visa allt om Advokat Gunnar Blomberg Aktiebolag
Visa allt om Advokat Gunnar Blomberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Nettoomsättning 0 0 1 517 1 338 1 402 809 2 478 4 568 5 333 3 229
Övrig omsättning - - - - - 52 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -834 -837 521 498 572 695 1 894 2 665 4 075 1 326
Resultat efter finansnetto -3 527 528 599 589 614 1 817 2 735 4 117 1 340
Årets resultat 66 1 016 929 248 304 227 925 1 436 2 147 943
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 665 2 665 2 665 2 665 2 643 2 636 156 176 195 110
Omsättningstillgångar 10 437 13 716 11 575 11 245 10 691 10 088 12 205 11 804 9 527 5 802
Tillgångar 13 102 16 381 14 240 13 909 13 333 12 725 12 361 11 980 9 722 5 912
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 366 11 794 9 104 8 325 8 221 8 057 8 980 8 093 6 656 4 510
Obeskattade reserver 1 354 1 594 2 169 2 839 2 643 2 484 2 269 1 770 1 070 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 1 809 2 809 2 670 2 417 2 154 916 864 802 760
Kortfristiga skulder 382 1 183 158 75 53 30 196 1 253 1 194 643
Skulder och eget kapital 13 102 16 381 14 240 13 909 13 333 12 725 12 361 11 980 9 722 5 912
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2007-04
Löner till styrelse & VD 559 560 678 558 558 24 318 1 200 800 1 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 190 191 228 190 191 23 149 605 390 577
Utdelning till aktieägare 289 495 156 150 143 140 1 150 37 0 0
Omsättning 0 0 1 517 1 338 1 402 861 2 478 4 568 5 333 3 229
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 517 1 338 1 402 809 2 478 4 568 5 333 3 229
Personalkostnader per anställd (tkr) 749 752 906 748 749 50 493 1 825 1 202 1 810
Rörelseresultat, EBITDA -834 -837 521 505 592 715 1 914 2 685 4 088 1 326
Nettoomsättningförändring -% -100,00% 13,38% -4,56% 73,30% -67,35% -45,75% -14,34% -% -%
Du Pont-modellen -% -% 4,56% 5,12% 5,35% 5,51% 15,48% 23,36% 42,78% 23,60%
Vinstmarginal -% -% 42,85% 53,21% 50,86% 86,65% 77,20% 61,27% 77,99% 43,20%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 752,60% 834,83% 758,77% 1 243,26% 484,62% 230,98% 156,25% 159,77%
Soliditet 94,81% 79,59% 75,81% 74,90% 76,27% 77,70% 86,18% 78,19% 76,39% 76,29%
Kassalikviditet 2 732,20% 1 159,43% 7 325,95% 14 993,33% 20 171,70% 33 626,67% 6 227,04% 942,06% 797,91% 902,33%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...