Visa allt om Tapetserarverkstan Åsa Frode AB
Visa allt om Tapetserarverkstan Åsa Frode AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 433 476 491 825 391 411 427 567 520 480
Övrig omsättning 3 26 49 35 - - 1 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -39 53 135 -4 27 -56 -17 21 23
Resultat efter finansnetto -42 -39 54 136 -3 27 -54 -15 25 25
Årets resultat -32 -16 33 94 -3 27 -54 -14 25 25
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 75 11 7 10 7 11 16 19 24
Omsättningstillgångar 134 214 340 369 124 140 99 182 210 185
Tillgångar 234 289 351 376 135 147 109 199 230 209
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 219 234 201 107 110 83 137 181 156
Obeskattade reserver 0 10 33 23 0 0 0 0 1 1
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 47 61 83 152 28 37 26 62 47 52
Skulder och eget kapital 234 289 351 376 135 147 109 199 230 209
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 120 0 - - 0 0 113 120 100 70
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 130 100 139 90 60 0 0 0 13
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 92 100 86 137 60 54 83 72 58 24
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
Omsättning 436 502 540 860 391 411 428 568 520 480
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 433 476 491 825 391 411 427 567 520 480
Personalkostnader per anställd (tkr) 222 244 204 308 159 129 212 200 165 121
Rörelseresultat, EBITDA -42 -38 55 138 -3 31 -50 -10 31 36
Nettoomsättningförändring -9,03% -3,05% -40,48% 111,00% -4,87% -3,75% -24,69% 9,04% 8,33% -%
Du Pont-modellen -17,95% -13,49% 15,38% 36,17% -2,22% 18,37% -50,46% -7,54% 10,87% 11,96%
Vinstmarginal -9,70% -8,19% 11,00% 16,48% -0,77% 6,57% -12,88% -2,65% 4,81% 5,21%
Bruttovinstmarginal 71,36% 69,54% 71,49% 65,82% 72,63% 74,94% 66,98% 62,43% 65,38% 65,21%
Rörelsekapital/omsättning 20,09% 32,14% 52,34% 26,30% 24,55% 25,06% 17,10% 21,16% 31,35% 27,71%
Soliditet 79,49% 78,48% 74,00% 57,97% 79,26% 74,83% 76,15% 68,84% 79,01% 74,99%
Kassalikviditet 163,83% 262,30% 332,53% 203,29% 253,57% 245,95% 188,46% 193,55% 329,79% 246,15%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...