Visa allt om Transportkylservice i Helsingborg AB
Visa allt om Transportkylservice i Helsingborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 16 215 15 756 18 907 19 578 26 802 23 039 25 123 25 162 25 554 19 944
Övrig omsättning 334 89 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 344 -1 349 2 501 3 981 5 427 4 549 4 028 4 269 5 026 5 366
Resultat efter finansnetto 2 244 -1 232 2 747 4 020 5 527 4 770 4 057 4 072 4 961 5 310
Årets resultat 797 0 1 071 1 721 3 021 3 492 2 968 2 903 3 560 3 822
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 141 12 693 10 951 7 990 6 786 9 107 8 843 7 770 8 477 8 884
Omsättningstillgångar 6 925 5 384 6 047 8 972 10 866 12 973 11 056 11 339 9 978 9 337
Tillgångar 20 065 18 077 16 997 16 962 17 652 22 080 19 899 19 108 18 455 18 221
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 658 11 860 11 860 12 289 11 218 16 399 14 508 13 140 11 837 9 877
Obeskattade reserver 1 878 1 451 2 711 2 209 1 400 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 539 171 0 0 1 567 1 750 1 950 2 150 2 350 2 550
Kortfristiga skulder 3 990 4 594 2 426 2 464 3 468 3 893 3 442 3 819 4 268 5 794
Skulder och eget kapital 20 065 18 077 16 997 16 962 17 652 22 080 19 899 19 108 18 455 18 221
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 888 1 012 1 214 1 019 847 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 732 4 356 3 988 3 740 2 567 2 310 2 096 1 923 1 925 1 700
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 363 1 397 1 400 1 311 1 537 1 552 1 508 1 475 1 432 1 324
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 500 650 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600
Omsättning 16 549 15 845 18 907 19 578 26 802 23 039 25 123 25 162 25 554 19 944
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 10 9 9 9 9 8 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 622 1 432 1 891 2 175 2 978 2 560 2 791 3 145 3 194 2 849
Personalkostnader per anställd (tkr) 524 539 570 587 586 566 562 572 541 523
Rörelseresultat, EBITDA 2 413 -1 276 2 646 4 112 5 853 4 983 4 407 4 655 5 419 5 671
Nettoomsättningförändring 2,91% -16,67% -3,43% -26,95% 16,33% -8,30% -0,15% -1,53% 28,13% -%
Du Pont-modellen 11,68% -6,44% 16,18% 24,07% 31,57% 21,83% 20,68% 22,78% 28,11% 29,85%
Vinstmarginal 14,46% -7,39% 14,54% 20,85% 20,79% 20,92% 16,38% 17,30% 20,30% 27,27%
Bruttovinstmarginal 65,12% 55,36% 59,51% 59,60% 47,01% 50,44% 43,68% 41,57% 42,97% 52,15%
Rörelsekapital/omsättning 18,10% 5,01% 19,15% 33,24% 27,60% 39,41% 30,31% 29,89% 22,34% 17,76%
Soliditet 70,39% 71,87% 82,22% 82,05% 69,40% 74,27% 72,91% 68,77% 64,14% 54,21%
Kassalikviditet 77,39% 48,08% 130,38% 257,47% 234,40% 237,79% 245,87% 219,53% 166,03% 109,63%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...