Visa allt om JAP International Group AB
Visa allt om JAP International Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 1 037 840 0 0 3 0 0 0 3 1 307
Övrig omsättning - - - - - - - 18 - -
Rörelseresultat (EBIT) 439 -1 -52 -8 -18 -296 -62 -213 -95 -4
Resultat efter finansnetto 425 -1 -52 -8 -18 -292 -72 -213 -105 -12
Årets resultat 425 -1 -52 -8 -18 -292 -72 -213 -105 1
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 2 5 9 12 15
Omsättningstillgångar 646 596 16 0 4 79 52 144 502 531
Tillgångar 646 596 16 0 4 81 57 153 514 547
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -93 -518 -517 -465 -458 -440 -147 -75 138 143
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 794 436 250 239 203 75 38 109 197
Kortfristiga skulder 739 320 97 215 222 318 130 190 268 206
Skulder och eget kapital 646 596 16 0 4 81 57 153 514 547
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12 2010-12
2009-12
2008-12 2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 037 840 0 0 3 0 0 18 3 1 307
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 3 1 307
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 207
Rörelseresultat, EBITDA 439 -1 -52 -8 -16 -293 -59 -210 -92 -3
Nettoomsättningförändring 23,45% -% -% -100,00% -% -% -% -100,00% -99,77% -%
Du Pont-modellen 67,96% -0,17% -% -% -450,00% -% -% -% -18,29% -0,73%
Vinstmarginal 42,33% -0,12% -% -% -600,00% -% -% -% -3 133,33% -0,31%
Bruttovinstmarginal 100,00% 98,69% -% -% 100,00% -% -% -% 100,00% 33,66%
Rörelsekapital/omsättning -8,97% 32,86% -% -% -7 266,67% -% -% -% 7 800,00% 24,87%
Soliditet -14,40% -86,91% -3 231,25% -% -11 450,00% -543,21% -257,89% -49,02% 26,85% 26,14%
Kassalikviditet 87,42% 186,25% 16,49% 0,00% 1,80% 24,84% 40,00% 75,79% 187,31% 257,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...