Visa allt om Morris Home Department AB
Visa allt om Morris Home Department AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) - - - - -20 -172 -50 -83 -320 -228
Resultat efter finansnetto - - - - -68 -200 -74 -108 -344 -244
Årets resultat - - - - -28 5 -51 -108 -344 -189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 * 2014-12 * 2013-12 * 2012-12 * 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital - - - - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar - - - - 9 9 10 28 46 53
Omsättningstillgångar - - - - 423 421 342 381 691 340
Tillgångar - - - - 432 430 351 409 737 393
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital - - - - 27 55 50 101 101 101
Obeskattade reserver - - - - 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) - - - - 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder - - - - 224 253 207 219 224 172
Kortfristiga skulder - - - - 181 122 94 89 412 120
Skulder och eget kapital - - - - 432 430 351 409 737 393
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 182 185 183 75 0 54
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 26 164 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - 0
Sociala kostnader - - - - 41 65 57 33 58 15
Utdelning till aktieägare - - - - 0 0 0 0 0 0
Omsättning - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Nyckeltal
Antal anställda - - - - 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 110 906 1 074 1 054 927 593
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 182 282 261 133 183 106
Rörelseresultat, EBITDA - - - - -20 -163 -32 -65 -302 -212
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% 22,52% -15,64% 1,90% 13,70% 56,32% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -4,63% -40,00% -13,96% -20,05% -43,42% -58,02%
Vinstmarginal -% -% -% -% -1,80% -18,98% -4,56% -7,78% -34,52% -38,45%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 34,86% 50,55% 47,21% 36,24% 34,52% 39,97%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 21,80% 33,00% 23,09% 27,70% 30,10% 37,10%
Soliditet -% -% -% -% 6,25% 12,79% 14,25% 24,69% 13,70% 25,70%
Kassalikviditet -% -% -% -% 70,17% 118,03% 209,57% 151,69% 27,43% 38,33%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2013-12: Flera brister
Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12: Flera brister
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...