Visa allt om Fredrik Berling Holding AB
Visa allt om Fredrik Berling Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 -8
Resultat efter finansnetto 1 000 0 -26 -17 -15 -15 0 -19 -18 214
Årets resultat 1 000 0 135 2 66 -15 0 65 -18 154
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800
Omsättningstillgångar 1 060 60 61 41 41 41 41 41 88 95
Tillgångar 2 860 1 860 1 861 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 1 888 1 895
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 456 456 456 471 468 402 417 477 412 430
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 150 150 150 150
Kortfristiga skulder 1 404 1 404 1 404 1 370 1 373 1 439 1 274 1 214 1 327 1 315
Skulder och eget kapital 2 860 1 860 1 861 1 841 1 841 1 841 1 841 1 841 1 888 1 895
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 150 0 0 60 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 50,91% 24,52% 24,50% 25,58% 25,42% 21,84% 22,65% 25,91% 21,82% 22,69%
Kassalikviditet 75,50% 4,27% 4,34% 2,99% 2,99% 2,85% 3,22% 3,38% 6,63% 7,22%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...