Visa allt om FFE Football Freestyle Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 224 321 191 350 396 237 26 217 390 123
Övrig omsättning - - - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 193 65 179 190 128 -138 58 81 -100
Resultat efter finansnetto 7 192 64 179 190 127 -138 58 80 -100
Årets resultat 3 148 45 126 139 126 -138 45 80 -100
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 55 20 30 40 18 16 25
Omsättningstillgångar 295 388 295 363 392 216 78 219 202 62
Tillgångar 295 388 295 418 412 246 117 238 218 88
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 274 270 182 280 282 173 47 185 140 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 4 2 2 0
Kortfristiga skulder 21 117 112 138 130 73 66 53 76 28
Skulder och eget kapital 295 388 295 418 412 246 117 238 218 88
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - 12 70 78 6 0 13 116 40
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 56 43 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 14 5 2 11 12 1 0 4 34 11
Utdelning till aktieägare 0 0 0 143 128 0 0 0 0 0
Omsättning 224 321 191 350 396 242 26 217 390 123
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 112 321 191 350 396 - - 217 390 123
Personalkostnader per anställd (tkr) 55 50 15 82 90 - - 19 155 54
Rörelseresultat, EBITDA 7 193 75 189 200 138 -128 68 90 -88
Nettoomsättningförändring -30,22% 68,06% -45,43% -11,62% 67,09% 811,54% -88,02% -44,36% 217,07% -%
Du Pont-modellen 2,37% 49,74% 22,03% 42,82% 46,12% 52,03% -117,95% 24,37% 37,16% -112,50%
Vinstmarginal 3,12% 60,12% 34,03% 51,14% 47,98% 54,01% -530,77% 26,73% 20,77% -80,49%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,47% 97,89% 34,62% 93,09% 92,82% 67,48%
Rörelsekapital/omsättning 122,32% 84,42% 95,81% 64,29% 66,16% 60,34% 46,15% 76,50% 32,31% 27,64%
Soliditet 92,88% 69,59% 61,69% 66,99% 68,45% 70,33% 40,17% 77,73% 64,22% 68,18%
Kassalikviditet 1 404,76% 331,62% 263,39% 263,04% 301,54% 295,89% 118,18% 413,21% 265,79% 221,43%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...