Visa allt om FFE Football Freestyle Event AB
Visa allt om FFE Football Freestyle Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 367 224 321 191 350 396 237 26 217 390
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 166 7 193 65 179 190 128 -138 58 81
Resultat efter finansnetto 166 7 192 64 179 190 127 -138 58 80
Årets resultat 128 3 148 45 126 139 126 -138 45 80
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 55 20 30 40 18 16
Omsättningstillgångar 405 295 388 295 363 392 216 78 219 202
Tillgångar 405 295 388 295 418 412 246 117 238 218
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 274 270 182 280 282 173 47 185 140
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2
Kortfristiga skulder 103 21 117 112 138 130 73 66 53 76
Skulder och eget kapital 405 295 388 295 418 412 246 117 238 218
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - 12 70 78 6 0 13 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 27 56 43 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 7 14 5 2 11 12 1 0 4 34
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 143 128 0 0 0 0
Omsättning 367 224 321 191 350 396 242 26 217 390
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 1 1 1 1 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 367 112 321 191 350 396 - - 217 390
Personalkostnader per anställd (tkr) 37 55 50 15 82 90 - - 19 155
Rörelseresultat, EBITDA 166 7 193 75 189 200 138 -128 68 90
Nettoomsättningförändring 63,84% -30,22% 68,06% -45,43% -11,62% 67,09% 811,54% -88,02% -44,36% -%
Du Pont-modellen 40,99% 2,37% 49,74% 22,03% 42,82% 46,12% 52,03% -117,95% 24,37% 37,16%
Vinstmarginal 45,23% 3,12% 60,12% 34,03% 51,14% 47,98% 54,01% -530,77% 26,73% 20,77%
Bruttovinstmarginal 92,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,47% 97,89% 34,62% 93,09% 92,82%
Rörelsekapital/omsättning 82,29% 122,32% 84,42% 95,81% 64,29% 66,16% 60,34% 46,15% 76,50% 32,31%
Soliditet 74,57% 92,88% 69,59% 61,69% 66,99% 68,45% 70,33% 40,17% 77,73% 64,22%
Kassalikviditet 393,20% 1 404,76% 331,62% 263,39% 263,04% 301,54% 295,89% 118,18% 413,21% 265,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...