Visa allt om Transpo Invest AB
Visa allt om Transpo Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 40 47 40 71 227 216 155 211 243 200
Övrig omsättning - - - 638 2 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -139 -93 645 132 154 108 95 188 142
Resultat efter finansnetto 7 -138 -90 1 401 613 133 89 1 576 1 665 1 620
Årets resultat 7 -67 0 1 111 581 98 66 1 552 1 619 1 586
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 434 3 438 3 413 3 413 4 451 4 483 4 481 4 513 4 545 4 297
Omsättningstillgångar 636 622 805 963 433 393 405 393 433 311
Tillgångar 4 070 4 060 4 218 4 376 4 884 4 876 4 886 4 906 4 978 4 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 983 3 976 4 042 4 043 4 432 4 350 4 253 4 187 4 135 4 016
Obeskattade reserver 0 0 71 162 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 190 290 390 490 590 340
Kortfristiga skulder 87 84 104 172 262 236 243 229 252 251
Skulder och eget kapital 4 070 4 060 4 218 4 376 4 884 4 876 4 886 4 906 4 978 4 608
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 500 500 0 0 1 500 1 500
Omsättning 40 47 40 709 229 216 155 211 243 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 7 -139 -93 677 164 186 140 127 220 174
Nettoomsättningförändring -14,89% 17,50% -43,66% -68,72% 5,09% 39,35% -26,54% -13,17% 21,50% -%
Du Pont-modellen 0,20% -3,40% -2,11% 32,08% 13,04% 3,18% 2,23% 32,86% 34,13% 35,72%
Vinstmarginal 20,00% -293,62% -222,50% 1 977,46% 280,62% 71,76% 70,32% 763,98% 699,18% 823,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -232,50% 9,86% 57,27% 71,30% 69,68% 45,02% 77,37% 74,50%
Rörelsekapital/omsättning 1 372,50% 1 144,68% 1 752,50% 1 114,08% 75,33% 72,69% 104,52% 77,73% 74,49% 30,00%
Soliditet 97,86% 97,93% 97,14% 95,12% 90,75% 89,21% 87,04% 85,34% 83,07% 87,15%
Kassalikviditet 731,03% 740,48% 774,04% 559,88% 165,27% 166,53% 166,67% 171,62% 171,83% 123,90%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...