Visa allt om Teknik & Dokumentation i Alingsås AB
Visa allt om Teknik & Dokumentation i Alingsås AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 411 241 275 255 158 285 251 352 66 63
Övrig omsättning - 1 4 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 2 -1 6 5 1 -21 100 -8 18
Resultat efter finansnetto -1 2 -2 30 6 1 -17 100 -8 18
Årets resultat -6 -4 -5 23 6 1 -17 90 -8 18
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 237 110 108 121 33 0 0 1 1 1
Omsättningstillgångar 75 65 50 155 130 171 172 283 146 175
Tillgångar 312 175 158 276 163 171 172 284 147 175
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 103 109 113 118 95 89 87 204 114 122
Obeskattade reserver 9 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 158 60 43 158 68 81 84 79 32 53
Skulder och eget kapital 312 175 158 276 163 171 172 284 147 175
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 143 0 0 - 0 119 113 100 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 78 101 99 39 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 45 25 32 31 12 37 36 32 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Omsättning 411 242 279 255 158 285 251 352 66 63
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 411 241 275 255 158 285 251 352 66 63
Personalkostnader per anställd (tkr) 205 116 146 154 61 168 164 152 - -
Rörelseresultat, EBITDA 35 2 -1 6 5 1 -21 100 -8 22
Nettoomsättningförändring 70,54% -12,36% 7,84% 61,39% -44,56% 13,55% -28,69% 433,33% 4,76% -%
Du Pont-modellen 0,96% 1,14% -0,63% 10,87% 3,07% 0,58% -9,30% 35,21% -5,44% 10,29%
Vinstmarginal 0,73% 0,83% -0,36% 11,76% 3,16% 0,35% -6,37% 28,41% -12,12% 28,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 94,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -20,19% 2,07% 2,55% -1,18% 39,24% 31,58% 35,06% 57,95% 172,73% 193,65%
Soliditet 35,26% 64,51% 72,51% 42,75% 58,28% 52,05% 50,58% 71,83% 77,55% 69,71%
Kassalikviditet 47,47% 108,33% 116,28% 92,41% 175,00% 211,11% 204,76% 358,23% 456,25% 330,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...