Visa allt om Erlandsson Fastigheter i Tanum AB
Visa allt om Erlandsson Fastigheter i Tanum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 732 4 876
Övrig omsättning - 37 - 2 4 - - 224 - 271
Rörelseresultat (EBIT) -18 29 -8 -4 -1 -8 -10 210 -62 -478
Resultat efter finansnetto -24 29 -13 -13 -10 -15 -17 196 -95 -525
Årets resultat -24 39 -13 -13 -10 -15 -17 0 0 3
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 156 138 106 312 272 277 280 350 904 1 790
Tillgångar 3 021 138 106 312 272 277 280 350 904 1 790
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 132 93 106 59 69 84 101 101 101
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 700 0 0 201 201 202 191 188 200 285
Kortfristiga skulder 213 6 13 6 12 6 5 61 603 1 404
Skulder och eget kapital 3 021 138 106 312 272 277 280 350 904 1 790
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 839
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 634
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 37 0 2 4 0 0 224 732 5 147
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 697
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 354
Rörelseresultat, EBITDA -13 29 -8 -4 -1 -8 -10 210 -62 -445
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -84,99% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -6,75% -26,70%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -8,33% -9,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 16,67% 44,65%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 41,12% 7,92%
Soliditet 3,57% 95,65% 87,74% 33,97% 21,69% 24,91% 30,00% 28,86% 11,17% 5,64%
Kassalikviditet 73,24% 2 300,00% 815,38% 5 200,00% 2 266,67% 4 616,67% 5 600,00% 573,77% 149,92% 127,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...