Visa allt om CARMAB Ekotjänster AB
Visa allt om CARMAB Ekotjänster AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 237 237 230 234 226 221 336 193 349 335
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 1 6 9 10 8 16 - 34 25
Resultat efter finansnetto 1 1 1 0 4 1 11 - 1 1
Årets resultat 1 1 1 0 4 1 11 - 1 1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 * 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 11 17 16 26 19 31 36
Omsättningstillgångar 169 171 116 144 71 190 153 285 290 622
Tillgångar 169 171 121 156 88 206 178 303 321 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 50 49 48 48 44 94 83 103 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 105 101 57 96 26 148 52 193 197 534
Kortfristiga skulder 13 20 15 12 14 14 33 27 21 21
Skulder och eget kapital 169 171 121 156 88 206 178 303 321 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 19 81
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 127 138 134 94 66 62 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 15 14 13 10 6 6 8 16 21 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 237 237 230 234 226 221 336 193 349 335
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 237 237 230 234 226 221 336 193 349 335
Personalkostnader per anställd (tkr) 142 152 147 108 83 92 26 34 62 124
Rörelseresultat, EBITDA 7 7 12 15 19 17 30 - 53 44
Nettoomsättningförändring 0,00% 3,04% -1,71% 3,54% 2,26% -34,23% 74,09% -44,70% 4,18% -%
Du Pont-modellen 4,14% 1,17% 4,96% 6,41% 11,36% 4,37% 8,99% -% 10,59% 3,80%
Vinstmarginal 2,95% 0,84% 2,61% 4,27% 4,42% 4,07% 4,76% -% 9,74% 7,46%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 65,82% 63,71% 43,91% 56,41% 25,22% 79,64% 35,71% 133,68% 77,08% 179,40%
Soliditet 30,18% 29,24% 40,50% 30,77% 54,55% 21,36% 52,81% 27,39% 32,09% 15,50%
Kassalikviditet 1 300,00% 855,00% 773,33% 1 200,00% 507,14% 1 357,14% 463,64% 1 055,56% 1 380,95% 2 961,90%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2009-06: Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...