Visa allt om EV Invest AB
Visa allt om EV Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 198 192 278 331 441 569 683 683 729
Övrig omsättning - 5 4 11 - - 28 3 13 32
Rörelseresultat (EBIT) -9 0 2 2 -11 3 3 22 -7 1
Resultat efter finansnetto -10 4 1 0 -12 2 2 19 -10 -1
Årets resultat -10 4 1 0 -12 1 2 17 -10 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Omsättningstillgångar 114 137 130 203 210 238 263 267 272 320
Tillgångar 114 137 130 203 210 238 263 267 274 322
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 105 115 111 110 110 122 121 119 102 112
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 9 22 20 94 100 117 143 148 172 210
Skulder och eget kapital 114 137 130 203 210 238 263 267 274 322
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 40 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 12 32 48 32 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 4 11 16 40 88
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 203 196 289 331 441 597 686 696 761
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 729
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 208
Rörelseresultat, EBITDA -9 0 2 2 -11 3 3 23 -6 3
Nettoomsättningförändring -100,00% 3,12% -30,94% -16,01% -24,94% -22,50% -16,69% 0,00% -6,31% -%
Du Pont-modellen -% 3,65% 1,54% 0,99% -5,24% 1,26% 1,14% 8,24% -2,55% 0,31%
Vinstmarginal -% 2,53% 1,04% 0,72% -3,32% 0,68% 0,53% 3,22% -1,02% 0,14%
Bruttovinstmarginal -% 34,85% 29,17% 28,42% 33,84% 36,73% 36,56% 44,66% 45,10% 46,78%
Rörelsekapital/omsättning -% 58,08% 57,29% 39,21% 33,23% 27,44% 21,09% 17,42% 14,64% 15,09%
Soliditet 92,11% 83,94% 85,38% 54,19% 52,38% 51,26% 46,01% 44,57% 37,23% 34,78%
Kassalikviditet 211,11% 177,27% 165,00% 38,30% 16,00% 18,80% 21,68% 21,62% 18,60% 57,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...