Visa allt om RVG Intressenter på Norrlandsgatan AB
Visa allt om RVG Intressenter på Norrlandsgatan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 340 688 0
Övrig omsättning - - - 2 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -14 -10 2 -463 -295 -8 319 270 -261
Resultat efter finansnetto -3 -5 546 43 -463 2 905 3 208 -720 1 459 2 628
Årets resultat -3 344 -2 555 43 -463 2 905 3 208 -720 1 459 2 628
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 70 70 75 75 75 1 097 5 016 4 096
Omsättningstillgångar 102 525 505 6 272 6 270 6 456 3 239 363 7 049 9 162
Tillgångar 102 525 575 6 342 6 345 6 531 3 314 1 460 12 065 13 258
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 97 514 570 2 505 2 462 2 924 2 728 100 12 046 10 587
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 5 11 5 3 837 3 883 3 606 586 1 360 18 2 670
Skulder och eget kapital 102 525 575 6 342 6 345 6 531 3 314 1 460 12 065 13 258
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - - 0 0 255 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 - - 0 0 83 32
Utdelning till aktieägare 0 414 400 0 0 0 2 600 0 11 500 0
Omsättning 0 0 0 2 0 0 0 340 688 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 - - 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 688 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 338 132
Rörelseresultat, EBITDA -3 -14 -10 2 -463 -295 -8 319 270 -261
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -50,58% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 94,73% 12,63% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 406,76% 221,51% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -293,24% 1 021,95% -%
Soliditet 95,10% 97,90% 99,13% 39,50% 38,80% 44,77% 82,32% 6,85% 99,84% 79,85%
Kassalikviditet 2 040,00% 4 772,73% 10 100,00% 163,46% 161,47% 179,03% 552,73% 26,69% 39 161,11% 343,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...