Visa allt om Axelsson Marin i Strömstad Aktiebolag
Visa allt om Axelsson Marin i Strömstad Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 21 447 21 422 21 402 20 096 21 956 26 552 29 386 36 040 30 841 34 571
Övrig omsättning 334 31 55 44 38 34 354 94 56 43
Rörelseresultat (EBIT) 587 705 761 307 357 378 587 628 541 1 865
Resultat efter finansnetto 559 718 793 284 182 423 594 638 609 1 910
Årets resultat 373 546 590 129 62 273 277 473 485 1 479
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 447 702 792 936 1 200 1 536 1 664 1 398 1 151 1 381
Omsättningstillgångar 10 094 10 371 8 772 8 199 8 019 8 026 8 121 9 048 14 165 8 615
Tillgångar 11 541 11 073 9 564 9 134 9 219 9 562 9 785 10 446 15 316 9 996
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 611 5 688 5 593 5 153 5 024 5 202 5 168 5 147 4 974 4 489
Obeskattade reserver 1 076 1 022 1 035 1 020 937 906 870 664 706 790
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 393 0 0 0 24 94 159 230 0 0
Kortfristiga skulder 4 461 4 362 2 937 2 962 3 235 3 360 3 587 4 406 9 637 4 717
Skulder och eget kapital 11 541 11 073 9 564 9 134 9 219 9 562 9 785 10 446 15 316 9 996
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 1 054 1 091 1 364 1 361 1 236 1 265 946 826
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 2 337 2 078 880 952 946 944 869 933 1 280 1 127
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 943 826 807 806 864 815 775 863 869 712
Utdelning till aktieägare 2 075 450 450 150 0 240 240 285 300 0
Omsättning 21 781 21 453 21 457 20 140 21 994 26 586 29 740 36 134 30 897 34 614
Nyckeltal
Antal anställda 9 7 7 7 7 7 7 7 8 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 383 3 060 3 057 2 871 3 137 3 793 4 198 5 149 3 855 4 939
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 418 405 411 460 451 416 445 392 385
Rörelseresultat, EBITDA 700 770 890 506 568 588 745 726 575 1 888
Nettoomsättningförändring 0,12% 0,09% 6,50% -8,47% -17,31% -9,64% -18,46% 16,86% -10,79% -%
Du Pont-modellen 5,13% 6,71% 8,69% 4,12% 4,65% 4,93% 6,62% 6,85% 4,19% 19,55%
Vinstmarginal 2,76% 3,47% 3,88% 1,87% 1,95% 1,77% 2,21% 1,99% 2,08% 5,65%
Bruttovinstmarginal 28,84% 28,39% 28,03% 28,75% 27,13% 23,60% 20,66% 18,25% 20,60% 19,76%
Rörelsekapital/omsättning 26,26% 28,05% 27,26% 26,06% 21,79% 17,57% 15,43% 12,88% 14,68% 11,28%
Soliditet 55,89% 58,57% 66,92% 64,65% 61,99% 61,39% 59,37% 53,85% 35,79% 50,60%
Kassalikviditet 58,48% 84,20% 102,89% 100,10% 39,32% 45,98% 79,17% 21,27% 22,78% 27,88%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...