Visa allt om Städcompagniet 56:an Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 585 1 429 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406 852
Övrig omsättning - 13 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 97 111 236 127 71 203 206 9 -4 132
Resultat efter finansnetto 153 108 170 165 88 118 195 -18 -10 126
Årets resultat 111 64 108 120 114 79 200 53 28 68
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 9 14 23 35 70 94 105 130 150
Omsättningstillgångar 513 393 528 689 416 511 323 214 248 99
Tillgångar 519 402 542 712 451 580 417 319 378 249
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 250 192 228 298 235 218 139 -61 -114 -142
Obeskattade reserver 35 25 0 0 0 61 79 165 268 320
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 234 184 313 414 217 302 198 214 224 71
Skulder och eget kapital 519 402 542 712 451 580 417 319 378 249
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 124 199 329 270 219 245 38
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 633 521 676 470 380 875 344 263 467 117
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 236 210 262 227 253 412 240 175 237 46
Utdelning till aktieägare 120 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Omsättning 1 585 1 442 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406 852
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 528 476 672 665 410 693 545 581 469 852
Personalkostnader per anställd (tkr) 292 247 290 271 216 387 261 347 319 212
Rörelseresultat, EBITDA 100 116 246 139 106 227 229 35 24 159
Nettoomsättningförändring 10,92% -29,08% 0,95% 62,41% -40,86% 27,09% 40,71% -17,35% 65,02% -%
Du Pont-modellen 31,02% 27,61% 43,54% 23,31% 19,73% 35,00% 49,40% 2,82% -1,06% 53,01%
Vinstmarginal 10,16% 7,77% 11,71% 8,32% 7,24% 9,77% 12,60% 0,77% -0,28% 15,49%
Bruttovinstmarginal 83,79% 88,73% 86,45% 84,07% 90,97% 89,17% 89,85% 85,80% 89,12% 84,04%
Rörelsekapital/omsättning 17,60% 14,63% 10,67% 13,78% 16,19% 10,06% 7,65% 0,00% 1,71% 3,29%
Soliditet 53,43% 52,61% 42,07% 41,85% 52,11% 45,34% 46,97% 18,12% 20,89% 35,50%
Kassalikviditet 208,55% 202,17% 161,98% 161,59% 182,49% 162,58% 153,03% 90,65% 101,79% 111,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...