Visa allt om Städcompagniet 56:an Aktiebolag
Visa allt om Städcompagniet 56:an Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 604 1 585 1 429 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406
Övrig omsättning 149 - 13 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 97 111 236 127 71 203 206 9 -4
Resultat efter finansnetto -69 153 108 170 165 88 118 195 -18 -10
Årets resultat -52 111 64 108 120 114 79 200 53 28
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 6 9 14 23 35 70 94 105 130
Omsättningstillgångar 276 513 393 528 689 416 511 323 214 248
Tillgångar 280 519 402 542 712 451 580 417 319 378
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 250 192 228 298 235 218 139 -61 -114
Obeskattade reserver 0 35 25 0 0 0 61 79 165 268
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 183 234 184 313 414 217 302 198 214 224
Skulder och eget kapital 280 519 402 542 712 451 580 417 319 378
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 124 199 329 270 219 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 810 633 521 676 470 380 875 344 263 467
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 302 236 210 262 227 253 412 240 175 237
Utdelning till aktieägare 0 120 0 0 0 0 40 0 0 0
Omsättning 1 753 1 585 1 442 2 015 1 996 1 229 2 078 1 635 1 162 1 406
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 535 528 476 672 665 410 693 545 581 469
Personalkostnader per anställd (tkr) 372 292 247 290 271 216 387 261 347 319
Rörelseresultat, EBITDA 46 100 116 246 139 106 227 229 35 24
Nettoomsättningförändring 1,20% 10,92% -29,08% 0,95% 62,41% -40,86% 27,09% 40,71% -17,35% -%
Du Pont-modellen 15,71% 31,02% 27,61% 43,54% 23,31% 19,73% 35,00% 49,40% 2,82% -1,06%
Vinstmarginal 2,74% 10,16% 7,77% 11,71% 8,32% 7,24% 9,77% 12,60% 0,77% -0,28%
Bruttovinstmarginal 86,47% 83,79% 88,73% 86,45% 84,07% 90,97% 89,17% 89,85% 85,80% 89,12%
Rörelsekapital/omsättning 5,80% 17,60% 14,63% 10,67% 13,78% 16,19% 10,06% 7,65% 0,00% 1,71%
Soliditet 27,86% 53,43% 52,61% 42,07% 41,85% 52,11% 45,34% 46,97% 18,12% 20,89%
Kassalikviditet 137,16% 208,55% 202,17% 161,98% 161,59% 182,49% 162,58% 153,03% 90,65% 101,79%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...