Visa allt om Hägerstad Gård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 223 2 464 3 893 4 285 5 823 8 429 6 341 3 787 1 725 719
Övrig omsättning 1 073 415 332 530 1 057 844 823 780 660 522
Rörelseresultat (EBIT) 866 70 33 681 -679 873 -997 906 149 14
Resultat efter finansnetto 833 39 -87 647 -732 626 -1 379 430 -7 -108
Årets resultat 833 39 -87 647 -732 626 -1 179 230 -7 -108
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 43 2 629 660 1 189 3 838 6 941 9 614 3 643 2 898
Omsättningstillgångar 2 955 2 348 883 1 230 1 117 2 088 2 096 2 150 736 737
Tillgångar 2 983 2 392 3 512 1 890 2 306 5 927 9 036 11 764 4 379 3 635
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 579 746 707 794 147 729 -897 282 52 59
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 255 409 393 476 267 2 589 6 750 8 474 3 015 2 866
Kortfristiga skulder 1 149 1 237 2 411 620 1 892 2 609 3 183 2 808 1 312 710
Skulder och eget kapital 2 983 2 392 3 512 1 890 2 306 5 927 9 036 11 764 4 379 3 635
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 229 234 144 144 280 281 386 310 48 6
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 72 74 45 47 57 52 86 68 20 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 296 2 879 4 225 4 815 6 880 9 273 7 164 4 567 2 385 1 241
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 223 2 464 3 893 4 285 5 823 4 215 3 171 1 894 1 725 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 308 190 191 337 168 236 191 68 8
Rörelseresultat, EBITDA 866 70 406 1 206 -155 1 890 329 1 843 539 361
Nettoomsättningförändring 30,80% -36,71% -9,15% -26,41% -30,92% 32,93% 67,44% 119,54% 139,92% -%
Du Pont-modellen 29,03% 3,60% 1,31% 39,31% -27,97% 14,88% -10,50% 7,78% 3,54% 0,52%
Vinstmarginal 26,87% 3,49% 1,18% 17,34% -11,08% 10,46% -14,97% 24,16% 8,99% 2,64%
Bruttovinstmarginal 12,81% 4,26% 10,92% 23,90% 7,59% 21,49% 52,04% 86,98% 52,41% 62,31%
Rörelsekapital/omsättning 56,03% 45,09% -39,25% 14,24% -13,31% -6,18% -17,14% -17,38% -33,39% 3,76%
Soliditet 52,93% 31,19% 20,13% 42,01% 6,37% 12,30% -9,93% 3,62% 1,19% 1,62%
Kassalikviditet 209,31% 139,61% 12,98% 69,35% 16,75% 34,53% 21,58% 34,72% 35,37% 57,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...