Visa allt om JP Bilbärgning i Norra Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 843 544 509 918 697 490 278 631 719 781
Övrig omsättning - - - - - - 14 150 - -
Rörelseresultat (EBIT) 172 -124 -31 108 159 11 -115 122 10 -11
Resultat efter finansnetto 153 -126 -31 105 160 10 -116 122 10 -13
Årets resultat 146 -126 -3 55 143 10 -116 96 4 1
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 637 765 48 90 51 77 102 10 19 29
Omsättningstillgångar 399 478 539 625 384 207 182 457 365 388
Tillgångar 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 93 219 317 262 119 108 293 222 219
Obeskattade reserver 0 0 0 28 0 0 0 0 12 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 397 680 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 400 469 368 369 173 164 175 173 149 187
Skulder och eget kapital 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383 417
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 12 0 0 208 262 285
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 25 50
Löner till övriga anställda 60 60 60 100 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 19 19 19 31 4 0 0 109 119 121
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 164 25 0
Omsättning 843 544 509 918 697 490 292 781 719 781
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 843 544 509 918 697 490 278 631 719 781
Personalkostnader per anställd (tkr) 79 79 79 131 15 - - 329 395 426
Rörelseresultat, EBITDA 331 -96 11 150 185 37 -89 130 20 1
Nettoomsättningförändring 54,96% 6,88% -44,55% 31,71% 42,24% 76,26% -55,94% -12,24% -7,94% -%
Du Pont-modellen 17,18% -9,50% -4,60% 15,13% 36,78% 3,89% -40,49% 26,18% 2,61% -2,64%
Vinstmarginal 21,12% -21,69% -5,30% 11,76% 22,96% 2,24% -41,37% 19,33% 1,39% -1,41%
Bruttovinstmarginal 73,07% 74,26% 40,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,74%
Rörelsekapital/omsättning -0,12% 1,65% 33,60% 27,89% 30,27% 8,78% 2,52% 45,01% 30,04% 25,74%
Soliditet 23,07% 7,49% 37,31% 47,29% 60,23% 42,05% 38,03% 62,88% 60,22% 54,59%
Kassalikviditet 99,75% 101,92% 146,47% 169,38% 221,97% 126,22% 104,00% 264,16% 244,97% 207,49%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...