Visa allt om JP Bilbärgning i Norra Stockholm AB
Visa allt om JP Bilbärgning i Norra Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 138 843 544 509 918 697 490 278 631 719
Övrig omsättning - - - - - - - 14 150 -
Rörelseresultat (EBIT) 108 172 -124 -31 108 159 11 -115 122 10
Resultat efter finansnetto 85 153 -126 -31 105 160 10 -116 122 10
Årets resultat 63 146 -126 -3 55 143 10 -116 96 4
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 466 637 765 48 90 51 77 102 10 19
Omsättningstillgångar 460 399 478 539 625 384 207 182 457 365
Tillgångar 926 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 302 239 93 219 317 262 119 108 293 222
Obeskattade reserver 0 0 0 0 28 0 0 0 0 12
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 278 397 680 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 346 400 469 368 369 173 164 175 173 149
Skulder och eget kapital 926 1 036 1 242 587 714 435 283 284 466 383
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 12 0 0 208 262
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 25
Löner till övriga anställda 157 60 60 60 100 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 19 19 19 31 4 0 0 109 119
Utdelning till aktieägare 95 0 0 0 0 0 0 0 164 25
Omsättning 1 138 843 544 509 918 697 490 292 781 719
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 569 843 544 509 918 697 490 278 631 719
Personalkostnader per anställd (tkr) 104 79 79 79 131 15 - - 329 395
Rörelseresultat, EBITDA 279 331 -96 11 150 185 37 -89 130 20
Nettoomsättningförändring 34,99% 54,96% 6,88% -44,55% 31,71% 42,24% 76,26% -55,94% -12,24% -%
Du Pont-modellen 11,88% 17,18% -9,50% -4,60% 15,13% 36,78% 3,89% -40,49% 26,18% 2,61%
Vinstmarginal 9,67% 21,12% -21,69% -5,30% 11,76% 22,96% 2,24% -41,37% 19,33% 1,39%
Bruttovinstmarginal 67,93% 73,07% 74,26% 40,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,02% -0,12% 1,65% 33,60% 27,89% 30,27% 8,78% 2,52% 45,01% 30,04%
Soliditet 32,61% 23,07% 7,49% 37,31% 47,29% 60,23% 42,05% 38,03% 62,88% 60,22%
Kassalikviditet 132,95% 99,75% 101,92% 146,47% 169,38% 221,97% 126,22% 104,00% 264,16% 244,97%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...