Visa allt om Demo Teknik i Karlstad AB
Visa allt om Demo Teknik i Karlstad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Nettoomsättning 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200 274
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 681 305 463 15 -196 97 40 119 -121 -84
Resultat efter finansnetto 717 297 469 19 -179 108 44 129 -110 -79
Årets resultat 557 228 398 19 -179 79 32 125 -110 -79
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
Omsättningstillgångar 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702 583
Tillgångar 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 524 967 739 341 321 700 622 590 465 517
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 065 887 592 632 465 410 318 500 238 114
Skulder och eget kapital 2 589 1 854 1 331 973 786 1 111 939 1 090 702 631
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 220 - 0 - 0 168 84 263 78 135
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 340 526 270 174 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 62 156 149 131 111 103 82 45 81 53
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200 274
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 163 977 1 350 603 247 618 373 764 200 274
Personalkostnader per anställd (tkr) 282 496 675 401 256 285 132 431 142 178
Rörelseresultat, EBITDA 681 305 463 15 -196 97 40 119 -119 -82
Nettoomsättningförändring 19,04% -27,63% 123,88% 144,13% -60,03% 65,68% -51,18% 282,00% -% -%
Du Pont-modellen 27,73% 17,21% 35,24% 1,95% -22,65% 9,72% 4,69% 11,93% -15,67% -12,52%
Vinstmarginal 61,74% 32,65% 34,74% 3,15% -72,06% 17,48% 11,80% 17,02% -55,00% -28,83%
Bruttovinstmarginal 97,76% 98,67% 97,41% 95,69% 97,98% 92,56% 91,69% 91,62% 86,50% 92,34%
Rörelsekapital/omsättning 131,04% 98,98% 54,74% 56,55% 129,96% 113,43% 166,49% 77,23% 232,00% 171,17%
Soliditet 58,86% 52,16% 55,52% 35,05% 40,84% 63,01% 66,24% 54,13% 66,24% 81,93%
Kassalikviditet 243,10% 209,02% 224,83% 153,96% 169,03% 270,98% 295,28% 218,00% 294,96% 511,40%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...