Visa allt om Strömsund Sport AB
Visa allt om Strömsund Sport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-01 2015-01 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 5 072 7 193 5 525 5 161 5 203 4 943 5 071 5 038 4 955 5 382
Övrig omsättning 17 30 12 11 15 11 30 9 159 999
Rörelseresultat (EBIT) 147 213 132 190 249 201 486 333 428 263
Resultat efter finansnetto 144 209 133 192 252 199 489 335 431 261
Årets resultat 163 247 137 193 238 218 288 208 263 144
Balansräkningar (tkr)
2016-01 2015-01 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 1 15 144 230 301 203 590 78 96
Omsättningstillgångar 2 610 2 869 3 565 3 087 3 332 2 993 3 250 2 651 2 952 2 672
Tillgångar 2 632 2 869 3 580 3 232 3 562 3 294 3 454 3 240 3 030 2 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 927 2 064 1 967 1 980 1 927 1 819 1 737 1 548 1 508 1 335
Obeskattade reserver 146 215 329 390 467 545 652 571 537 478
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 525 591 1 284 862 1 168 930 1 065 1 120 985 955
Skulder och eget kapital 2 632 2 869 3 580 3 232 3 562 3 294 3 454 3 240 3 030 2 768
Löner & utdelning (tkr)
2016-01
2015-01
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 346 336 336 219 298 301 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 019 1 314 964 525 489 502 557 496 471 428
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 271 324 241 238 222 234 229 249 216 188
Utdelning till aktieägare 0 300 150 150 140 130 136 100 168 90
Omsättning 5 089 7 223 5 537 5 172 5 218 4 954 5 101 5 047 5 114 6 381
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 691 2 398 1 842 1 720 1 734 1 648 1 690 1 679 1 652 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) 434 556 407 372 354 363 317 351 322 298
Rörelseresultat, EBITDA 152 227 159 225 290 254 530 366 456 288
Nettoomsättningförändring -29,49% -% 7,05% -0,81% 5,26% -2,52% 0,66% 1,68% -7,93% -%
Du Pont-modellen 5,59% 7,46% 3,77% 6,03% 7,19% 6,10% 14,22% 10,43% 14,29% 9,50%
Vinstmarginal 2,90% 2,98% 2,44% 3,78% 4,92% 4,07% 9,68% 6,71% 8,74% 4,89%
Bruttovinstmarginal 40,20% 38,80% 36,69% 38,44% 37,63% 39,98% 39,81% 39,72% 37,54% 19,71%
Rörelsekapital/omsättning 41,11% 31,67% 41,29% 43,11% 41,59% 41,74% 43,09% 30,39% 39,70% 31,90%
Soliditet 77,54% 77,79% 61,72% 70,16% 63,76% 67,42% 63,88% 60,47% 62,53% 60,66%
Kassalikviditet 40,57% 123,52% 103,97% 74,59% 92,38% 108,82% 129,67% 74,20% 133,50% 140,31%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...