Visa allt om Blomstermästarna i Finspång Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 4 603 4 905 4 613 3 745 3 494 3 374 3 513 3 856 3 837 3 630
Övrig omsättning 207 112 207 89 70 82 124 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 80 -305 51 -10 -19 94 114 11 103
Resultat efter finansnetto -16 68 -307 86 -11 -21 93 109 13 102
Årets resultat -16 68 -307 71 -4 0 66 55 9 73
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 76 114 159 47 78 112 87 133 179 45
Omsättningstillgångar 657 769 630 745 618 599 832 840 681 647
Tillgångar 732 883 789 792 696 711 919 973 859 692
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 69 85 17 323 252 256 256 241 186 202
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 29 29 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 63 95 148 18 18 51 98 100 131 0
Kortfristiga skulder 600 703 623 451 426 398 537 604 543 490
Skulder och eget kapital 732 883 789 792 696 711 919 973 859 692
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 223 210 151 228 270 180 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 84 90 36 72
Löner till övriga anställda 1 337 1 349 1 425 726 744 741 728 752 1 012 650
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 44 - - -
Sociala kostnader 427 404 429 388 329 312 335 363 352 286
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 0 25
Omsättning 4 810 5 017 4 820 3 834 3 564 3 456 3 637 3 856 3 837 3 630
Nyckeltal
Antal anställda 7 7 7 5 6 6 6 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 701 659 749 582 562 586 643 640 726
Personalkostnader per anställd (tkr) 254 268 277 267 216 204 219 237 230 236
Rörelseresultat, EBITDA 32 125 -246 83 24 11 140 159 56 115
Nettoomsättningförändring -6,16% 6,33% 23,18% 7,18% 3,56% -3,96% -8,90% 0,50% 5,70% -%
Du Pont-modellen -0,82% 9,06% -37,64% 10,98% -1,15% -2,39% 10,77% 12,23% 1,75% 15,03%
Vinstmarginal -0,13% 1,63% -6,44% 2,32% -0,23% -0,50% 2,82% 3,09% 0,39% 2,87%
Bruttovinstmarginal 57,96% 56,66% 54,69% 54,77% 56,90% 55,42% 56,02% 57,44% 53,90% 51,87%
Rörelsekapital/omsättning 1,24% 1,35% 0,15% 7,85% 5,50% 5,96% 8,40% 6,12% 3,60% 4,33%
Soliditet 9,43% 9,63% 2,15% 40,78% 36,21% 36,73% 30,13% 26,91% 21,65% 29,19%
Kassalikviditet 51,50% 63,02% 52,81% 135,48% 116,20% 117,34% 128,86% 122,19% 106,26% 113,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...