Visa allt om Blomstermästarna i Finspång Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 4 156 4 603 4 905 4 613 3 745 3 494 3 374 3 513 3 856 3 837
Övrig omsättning 242 207 112 207 89 70 82 124 - -
Rörelseresultat (EBIT) 44 -6 80 -305 51 -10 -19 94 114 11
Resultat efter finansnetto 35 -16 68 -307 86 -11 -21 93 109 13
Årets resultat 35 -16 68 -307 71 -4 0 66 55 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 76 114 159 47 78 112 87 133 179
Omsättningstillgångar 587 657 769 630 745 618 599 832 840 681
Tillgångar 628 732 883 789 792 696 711 919 973 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 69 85 17 323 252 256 256 241 186
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 29 29 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 63 95 148 18 18 51 98 100 131
Kortfristiga skulder 514 600 703 623 451 426 398 537 604 543
Skulder och eget kapital 628 732 883 789 792 696 711 919 973 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 223 210 151 228 270 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 84 90 36
Löner till övriga anställda 1 124 1 337 1 349 1 425 726 744 741 728 752 1 012
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 44 - -
Sociala kostnader 433 427 404 429 388 329 312 335 363 352
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
Omsättning 4 398 4 810 5 017 4 820 3 834 3 564 3 456 3 637 3 856 3 837
Nyckeltal
Antal anställda 5 7 7 7 5 6 6 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 831 658 701 659 749 582 562 586 643 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 314 254 268 277 267 216 204 219 237 230
Rörelseresultat, EBITDA 78 32 125 -246 83 24 11 140 159 56
Nettoomsättningförändring -9,71% -6,16% 6,33% 23,18% 7,18% 3,56% -3,96% -8,90% 0,50% -%
Du Pont-modellen 7,01% -0,82% 9,06% -37,64% 10,98% -1,15% -2,39% 10,77% 12,23% 1,75%
Vinstmarginal 1,06% -0,13% 1,63% -6,44% 2,32% -0,23% -0,50% 2,82% 3,09% 0,39%
Bruttovinstmarginal 55,49% 57,96% 56,66% 54,69% 54,77% 56,90% 55,42% 56,02% 57,44% 53,90%
Rörelsekapital/omsättning 1,76% 1,24% 1,35% 0,15% 7,85% 5,50% 5,96% 8,40% 6,12% 3,60%
Soliditet 16,56% 9,43% 9,63% 2,15% 40,78% 36,21% 36,73% 30,13% 26,91% 21,65%
Kassalikviditet 63,81% 51,50% 63,02% 52,81% 135,48% 116,20% 117,34% 128,86% 122,19% 106,26%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...