Visa allt om Robbans Åkeri Fagerhult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 8 391 8 143 7 733 7 512 6 702 6 025 6 212 7 636 4 821 3 147
Övrig omsättning 433 70 - 21 976 80 427 70 21 43
Rörelseresultat (EBIT) 1 110 885 -24 -273 803 -323 384 821 730 166
Resultat efter finansnetto 1 058 818 -120 -456 671 -373 299 784 680 128
Årets resultat 430 240 1 90 482 73 208 507 377 5
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 518 2 587 3 181 4 099 5 470 3 622 4 068 2 333 2 145 2 448
Omsättningstillgångar 2 676 2 754 2 034 2 237 2 147 1 723 2 122 2 487 1 967 1 072
Tillgångar 8 194 5 341 5 215 6 336 7 617 5 345 6 190 4 820 4 112 3 520
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 685 2 280 2 040 2 101 2 111 1 704 1 819 1 701 1 352 975
Obeskattade reserver 1 007 507 0 124 706 706 1 191 1 195 1 127 979
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 851 1 064 1 579 2 651 3 423 1 986 1 904 346 601 856
Kortfristiga skulder 1 651 1 489 1 597 1 460 1 377 949 1 276 1 579 1 033 711
Skulder och eget kapital 8 194 5 341 5 215 6 336 7 617 5 345 6 190 4 820 4 112 3 520
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 0 376 369 382 309 327 276 276 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 212 1 274 868 838 765 754 719 677 380 79
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 499 521 555 515 501 457 85 457 292 148
Utdelning till aktieägare 125 25 0 63 100 75 188 90 158 0
Omsättning 8 824 8 213 7 733 7 533 7 678 6 105 6 639 7 706 4 842 3 190
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 797 2 714 2 578 2 504 2 234 2 008 2 071 2 545 1 607 1 574
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 677 632 597 578 530 534 518 341 273
Rörelseresultat, EBITDA 1 805 1 478 889 1 093 2 107 926 1 592 1 519 1 359 617
Nettoomsättningförändring 3,05% 5,30% 2,94% 12,09% 11,24% -3,01% -18,65% 58,39% 53,19% -%
Du Pont-modellen 13,66% 16,63% -0,08% -4,26% 10,65% -6,02% 6,37% 17,28% 17,87% 4,77%
Vinstmarginal 13,34% 10,91% -0,05% -3,59% 12,10% -5,34% 6,34% 10,91% 15,25% 5,34%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,64% 98,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 12,22% 15,53% 5,65% 10,34% 11,49% 12,85% 13,62% 11,89% 19,37% 11,47%
Soliditet 42,35% 50,09% 39,12% 34,60% 34,55% 41,62% 43,24% 53,14% 52,61% 47,72%
Kassalikviditet 162,08% 184,96% 127,36% 153,22% 155,92% 181,56% 166,30% 157,50% 190,42% 150,77%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...