Visa allt om GK Produkter AB
Visa allt om GK Produkter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 4 795 5 053 4 522 3 593 4 169 3 134 2 795 4 137 5 670 4 878
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 78 -15 26 -52 41 -82 -3 77 48
Resultat efter finansnetto -5 74 -26 19 -58 36 -84 -5 73 42
Årets resultat -5 74 -26 19 -63 41 -84 -5 54 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 1 9 16 23 25 34
Omsättningstillgångar 510 575 707 353 304 347 263 461 559 481
Tillgångar 510 575 707 353 305 355 279 484 584 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 119 124 50 40 21 84 44 128 133 80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 391 450 657 312 283 271 236 357 451 436
Skulder och eget kapital 510 575 707 353 305 355 279 484 584 515
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 216 218 141 237 145 218 339 348 239
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 253 23 22 26 24 16 20 12 18 12
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 109 118 96 133 105 132 169 169 104
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 795 5 053 4 522 3 593 4 169 3 134 2 795 4 137 5 670 4 878
Nyckeltal
Antal anställda 2 0 - 2 2 2 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 398 - - 1 797 2 085 1 567 2 795 2 069 2 835 2 439
Personalkostnader per anställd (tkr) 196 - - 139 204 135 384 268 277 185
Rörelseresultat, EBITDA -2 78 -15 27 -45 48 -75 4 86 51
Nettoomsättningförändring -5,11% 11,74% 25,86% -13,82% 33,02% 12,13% -32,44% -27,04% 16,24% -%
Du Pont-modellen -0,39% 13,57% -2,12% 7,37% -17,05% 11,55% -29,39% -0,62% 13,18% 9,32%
Vinstmarginal -0,04% 1,54% -0,33% 0,72% -1,25% 1,31% -2,93% -0,07% 1,36% 0,98%
Bruttovinstmarginal 9,43% 10,25% 10,00% 10,44% 10,15% 13,11% 13,09% 14,77% 12,80% 11,01%
Rörelsekapital/omsättning 2,48% 2,47% 1,11% 1,14% 0,50% 2,43% 0,97% 2,51% 1,90% 0,92%
Soliditet 23,33% 21,57% 7,07% 11,33% 6,89% 23,66% 15,77% 26,45% 22,77% 15,53%
Kassalikviditet 130,43% 127,78% 107,61% 113,14% 107,42% 128,04% 111,44% 129,13% 123,95% 110,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...