Visa allt om GK Produkter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 5 053 4 522 3 593 4 169 3 134 2 795 4 137 5 670 4 878 4 358
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 78 -15 26 -52 41 -82 -3 77 48 -21
Resultat efter finansnetto 74 -26 19 -58 36 -84 -5 73 42 -21
Årets resultat 74 -26 19 -63 41 -84 -5 54 42 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 1 9 16 23 25 34 5
Omsättningstillgångar 575 707 353 304 347 263 461 559 481 488
Tillgångar 575 707 353 305 355 279 484 584 515 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 124 50 40 21 84 44 128 133 80 38
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 450 657 312 283 271 236 357 451 436 457
Skulder och eget kapital 575 707 353 305 355 279 484 584 515 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 216 218 141 237 145 218 339 348 239 207
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 23 22 26 24 16 20 12 18 12 15
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 109 118 96 133 105 132 169 169 104 113
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 053 4 522 3 593 4 169 3 134 2 795 4 137 5 670 4 878 4 358
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 1 797 2 085 1 567 2 795 2 069 2 835 2 439 2 179
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 139 204 135 384 268 277 185 175
Rörelseresultat, EBITDA 78 -15 27 -45 48 -75 4 86 51 -18
Nettoomsättningförändring 11,74% 25,86% -13,82% 33,02% 12,13% -32,44% -27,04% 16,24% 11,93% -%
Du Pont-modellen 13,57% -2,12% 7,37% -17,05% 11,55% -29,39% -0,62% 13,18% 9,32% -4,05%
Vinstmarginal 1,54% -0,33% 0,72% -1,25% 1,31% -2,93% -0,07% 1,36% 0,98% -0,46%
Bruttovinstmarginal 10,25% 10,00% 10,44% 10,15% 13,11% 13,09% 14,77% 12,80% 11,01% 10,60%
Rörelsekapital/omsättning 2,47% 1,11% 1,14% 0,50% 2,43% 0,97% 2,51% 1,90% 0,92% 0,71%
Soliditet 21,57% 7,07% 11,33% 6,89% 23,66% 15,77% 26,45% 22,77% 15,53% 7,69%
Kassalikviditet 127,78% 107,61% 113,14% 107,42% 128,04% 111,44% 129,13% 123,95% 110,32% 106,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...