Visa allt om Slutplattan DYPTA 98459 AB
Visa allt om Slutplattan DYPTA 98459 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 616 1 234 955 1 051
Övrig omsättning - - 6 - - 17 11 346 366 417
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 5 0 -11 -10 -120 156 50 240
Resultat efter finansnetto -4 48 39 17 46 36 -111 170 61 228
Årets resultat -4 37 31 13 43 36 -71 200 102 155
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 476 710 853
Omsättningstillgångar 966 1 645 1 584 1 532 1 476 1 427 1 353 1 572 1 225 1 138
Tillgångar 966 1 645 1 584 1 532 1 476 1 427 1 353 2 048 1 935 1 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 958 1 112 1 075 1 044 1 174 1 259 1 343 1 510 1 406 1 394
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 262 367 446
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 8 533 510 488 301 168 10 277 162 152
Skulder och eget kapital 966 1 645 1 584 1 532 1 476 1 427 1 353 2 048 1 935 1 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 - 0 120 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 - 0 38 0 0
Utdelning till aktieägare 525 150 0 0 143 127 120 96 96 90
Omsättning 0 0 6 0 0 17 627 1 580 1 321 1 468
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 1 234 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 158 - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 5 0 -11 -10 -120 382 304 560
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -50,08% 29,21% -9,13% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -8,06% 8,25% 3,15% 12,15%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -17,69% 13,70% 6,39% 23,03%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 23,86% 70,91% 57,28% 64,32%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 218,02% 104,94% 111,31% 93,82%
Soliditet 99,17% 67,60% 67,87% 68,15% 79,54% 88,23% 99,26% 82,94% 86,32% 86,14%
Kassalikviditet 12 075,00% 308,63% 310,59% 313,93% 490,37% 849,40% 13 530,00% 332,13% 332,10% 292,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...