Visa allt om Centrum Livs i Luleå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 28 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546 47 090
Övrig omsättning 21 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -22 7 790 2 306 2 299 2 368 1 702 1 324 939 652 57
Resultat efter finansnetto 4 429 7 984 2 615 2 628 2 107 1 706 1 349 971 672 46
Årets resultat 4 331 9 176 1 472 1 305 1 067 947 649 499 441 339
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 440 8 688 6 437 5 464 3 067 2 948 1 670 1 509 1 489 1 408
Omsättningstillgångar 12 303 8 072 7 107 7 203 7 280 5 770 5 231 4 867 4 270 3 742
Tillgångar 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759 5 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 595 14 264 5 688 4 915 4 210 3 143 2 196 2 115 1 816 1 376
Obeskattade reserver 0 0 3 767 3 072 2 137 1 597 1 189 759 483 429
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 148 2 496 4 090 4 680 4 000 3 979 3 516 3 502 3 459 3 346
Skulder och eget kapital 20 743 16 760 13 544 12 667 10 347 8 719 6 901 6 376 5 759 5 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - 570 570 456 522 386 520 486 481
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 130 - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 7 194 5 007 4 736 4 566 4 410 4 252 4 112 4 018 3 854
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 5 2 008 1 837 1 697 1 744 1 699 1 819 1 851 1 833 1 654
Utdelning till aktieägare 18 475 0 600 700 600 0 0 569 200 0
Omsättning 49 81 890 60 496 58 770 58 000 54 718 54 030 51 225 49 546 47 090
Nyckeltal
Antal anställda 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 5 459 4 033 3 918 3 867 3 648 3 602 3 415 3 303 3 139
Personalkostnader per anställd (tkr) - 613 494 467 451 442 430 432 422 399
Rörelseresultat, EBITDA -22 7 876 3 053 2 837 2 818 2 154 1 740 1 351 1 074 498
Nettoomsättningförändring -99,97% 35,36% 2,94% 1,33% 6,00% 1,27% 5,48% 3,39% 5,22% -%
Du Pont-modellen 21,45% 47,68% 19,34% 20,79% 24,48% 19,58% 19,56% 15,32% 11,67% 1,22%
Vinstmarginal 15 892,86% 9,76% 4,33% 4,48% 4,37% 3,12% 2,50% 1,91% 1,36% 0,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 23,27% 18,23% 18,15% 17,92% 17,19% 16,69% 17,02% 16,67% 15,45%
Rörelsekapital/omsättning 36 267,86% 6,81% 4,99% 4,29% 5,66% 3,27% 3,17% 2,66% 1,64% 0,84%
Soliditet 89,64% 85,11% 62,49% 56,68% 55,91% 49,55% 44,23% 41,74% 37,57% 32,72%
Kassalikviditet 572,77% 323,40% 134,30% 115,41% 139,93% 103,19% 107,11% 98,03% 80,83% 68,08%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...