Visa allt om L E Penningförvaltarna AB
Visa allt om L E Penningförvaltarna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 27 91
Övrig omsättning - - - - - - - - 4 -
Rörelseresultat (EBIT) -10 -9 -13 -16 -4 -20 -53 -13 -20 0
Resultat efter finansnetto -10 -9 -14 -16 -4 -20 -53 -13 -20 0
Årets resultat -10 -9 -14 -16 -4 -20 -53 -13 -20 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 0 0 0 8 8 8 19 19 0
Omsättningstillgångar 327 324 325 325 326 326 329 359 360 384
Tillgångar 336 324 325 325 334 334 337 378 379 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 38 48 62 77 81 101 154 167 187
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 181 160 151 137 125 119 102 0 0 0
Kortfristiga skulder 127 127 127 126 131 134 134 224 212 197
Skulder och eget kapital 336 324 325 325 334 334 337 378 379 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - - 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 - - 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 31 91
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 - - 0 - 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 91
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 21
Rörelseresultat, EBITDA -10 -9 -13 -8 -4 -20 -42 -13 -20 3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -70,33% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -5,28% 0,00%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -74,07% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% 548,15% 205,49%
Soliditet 8,33% 11,73% 14,77% 19,08% 23,05% 24,25% 29,97% 40,74% 44,06% 48,70%
Kassalikviditet 257,48% 255,12% 255,91% 257,94% 248,85% 243,28% 245,52% 160,27% 169,81% 194,92%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...