Visa allt om Roland Ahlqvist Elteknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 3 2 214 7 158 7 756 6 078 5 168
Övrig omsättning - - - - - 54 69 62 10 24
Rörelseresultat (EBIT) 10 -4 -2 -35 -26 256 390 277 249 306
Resultat efter finansnetto 10 4 15 -20 2 273 393 324 309 335
Årets resultat 8 3 158 0 120 199 237 175 179 201
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 1 3 8 18
Omsättningstillgångar 803 957 1 103 1 284 1 580 1 969 3 389 2 604 2 833 2 061
Tillgångar 803 957 1 103 1 284 1 580 1 969 3 391 2 608 2 841 2 079
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 797 939 1 086 1 078 1 221 1 229 1 157 1 047 963 873
Obeskattade reserver 0 0 0 189 219 381 381 315 240 185
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 17 17 17 141 360 1 853 1 246 1 638 1 020
Skulder och eget kapital 803 957 1 103 1 284 1 580 1 969 3 391 2 608 2 841 2 079
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 1 375 838 546 680
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - 0 75 150 250 200
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 30 60 88 125 75
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 22 197 354 344 297
Utdelning till aktieägare 150 150 150 150 143 127 127 127 92 89
Omsättning 0 0 0 0 3 2 268 7 227 7 818 6 088 5 192
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - 2 214 3 579 3 878 3 039 2 584
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - 53 355 668 507 571
Rörelseresultat, EBITDA 10 -4 -2 -35 -26 257 392 282 259 317
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -99,86% -69,07% -7,71% 27,61% 17,61% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% 0,13% 13,92% 11,59% 12,42% 10,88% 16,16%
Vinstmarginal -% -% -% -% 66,67% 12,38% 5,49% 4,18% 5,08% 6,50%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 16,53% 18,50% 24,61% 25,77% 33,78%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 47 966,67% 72,67% 21,46% 17,51% 19,66% 20,14%
Soliditet 99,25% 98,12% 98,46% 94,80% 87,49% 76,68% 42,40% 48,84% 39,98% 48,40%
Kassalikviditet 11 471,43% 5 629,41% 6 488,24% 7 552,94% 1 120,57% 546,94% 182,89% 208,99% 172,95% 202,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...