Visa allt om S&R Trading AB
Visa allt om S&R Trading AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 4 038 2 538 7 21 93 117 628 63 928 1 620
Övrig omsättning 44 - 1 - - 1 4 - - 16
Rörelseresultat (EBIT) -469 671 -28 -11 -6 -137 -17 20 -50 22
Resultat efter finansnetto -475 672 -28 -11 -6 -137 -16 18 -52 22
Årets resultat -413 479 -28 -11 -6 -137 -16 -13 -61 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 329 482 17 24 35 50 65 53 75 69
Omsättningstillgångar 947 870 25 67 74 56 102 44 44 544
Tillgångar 1 277 1 352 43 91 109 106 168 97 119 613
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 522 43 71 82 88 85 82 85 146
Obeskattade reserver 60 123 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 46 0 1 139
Kortfristiga skulder 1 107 708 0 20 27 18 37 15 33 328
Skulder och eget kapital 1 277 1 352 43 91 109 106 168 97 119 613
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 175 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 206 16 0 0 4 100 200 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 64 5 0 0 6 31 65 0 67 129
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 082 2 538 8 21 93 118 632 63 928 1 636
Nyckeltal
Antal anställda - 1 0 0 1 1 2 0 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 538 - - 93 117 314 - 464 810
Personalkostnader per anställd (tkr) - 22 - - 20 133 146 - 126 205
Rörelseresultat, EBITDA -400 752 -21 -1 9 -116 11 43 -34 77
Nettoomsättningförändring 59,10% 36 157,14% -66,67% -77,42% -20,51% -81,37% 896,83% -93,21% -42,72% -%
Du Pont-modellen -36,57% 49,70% -65,12% -12,09% -5,50% -129,25% -9,52% 20,62% -41,18% 3,59%
Vinstmarginal -11,57% 26,48% -400,00% -52,38% -6,45% -117,09% -2,55% 31,75% -5,28% 1,36%
Bruttovinstmarginal 14,07% 38,85% 100,00% 95,24% 82,80% 46,15% 100,00% 93,65% 41,70% 49,63%
Rörelsekapital/omsättning -3,96% 6,38% 357,14% 223,81% 50,54% 32,48% 10,35% 46,03% 1,19% 13,33%
Soliditet 12,20% 45,71% 100,00% 78,02% 75,23% 83,02% 50,60% 84,54% 71,43% 23,82%
Kassalikviditet 85,55% 122,88% -% 335,00% 274,07% 311,11% 275,68% 293,33% 133,33% 165,85%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...