Visa allt om Kapitalavveckling 1001 AB
Visa allt om Kapitalavveckling 1001 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 3 367 3 503 1 735
Övrig omsättning - - - - - - - 820 - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 -12 -1 -45 1 052 -10 -41
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 -12 -1 -54 954 -107 -90
Årets resultat 0 0 0 0 -22 -1 -54 799 -107 -90
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 780 982
Omsättningstillgångar 0 217 217 216 217 246 225 910 308 200
Tillgångar 0 217 217 216 217 246 225 910 1 088 1 183
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -178 39 39 39 39 60 61 435 124 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 7 0 0 7 0 0 147 618 817
Kortfristiga skulder 178 171 178 178 171 186 164 328 346 245
Skulder och eget kapital 0 217 217 216 217 246 225 910 1 088 1 183
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 300 300 300
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 598 709 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 37 314 340 230
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 290 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 4 187 3 503 1 735
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 0 0 0 0 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - 673 1 168 578
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 247 453 238
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 -12 -1 -45 1 052 192 -4
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -100,00% -3,88% 101,90% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% 116,04% -0,92% -3,47%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 31,36% -0,29% -2,36%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% 64,30% 63,15% 61,73%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% 17,29% -1,08% -2,59%
Soliditet -% 17,97% 17,97% 18,06% 17,97% 24,39% 27,11% 47,80% 11,40% 10,14%
Kassalikviditet 0,00% 126,90% 121,91% 121,35% 126,90% 132,26% 137,20% 277,44% 42,77% 38,78%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...