Visa allt om Kapitalavveckling 1001 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 3 367 3 503 1 735 1 642
Övrig omsättning - - - - - - 820 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 -12 -1 -45 1 052 -10 -41 46
Resultat efter finansnetto 0 0 0 -12 -1 -54 954 -107 -90 17
Årets resultat 0 0 0 -22 -1 -54 799 -107 -90 17
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 780 982 0
Omsättningstillgångar 217 217 216 217 246 225 910 308 200 282
Tillgångar 217 217 216 217 246 225 910 1 088 1 183 282
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 39 39 39 39 60 61 435 124 120 120
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 0 0 7 0 0 147 618 817 0
Kortfristiga skulder 171 178 178 171 186 164 328 346 245 161
Skulder och eget kapital 217 217 216 217 246 225 910 1 088 1 183 282
Löner & utdelning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 300 300 300 215
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 598 709 332 265
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 37 314 340 230 173
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 290 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 4 187 3 503 1 735 1 642
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 673 1 168 578 547
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 247 453 238 218
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 -12 -1 -45 1 052 192 -4 46
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -3,88% 101,90% 5,66% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 116,04% -0,92% -3,47% 16,31%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 31,36% -0,29% -2,36% 2,80%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 64,30% 63,15% 61,73% 68,64%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 17,29% -1,08% -2,59% 7,37%
Soliditet 17,97% 17,97% 18,06% 17,97% 24,39% 27,11% 47,80% 11,40% 10,14% 42,55%
Kassalikviditet 126,90% 121,91% 121,35% 126,90% 132,26% 137,20% 277,44% 42,77% 38,78% 110,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...