Visa allt om Betulamar Invest AB
Visa allt om Betulamar Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - 29 - - - - 9
Rörelseresultat (EBIT) -23 -17 -11 -20 7 -42 -41 -22 -6 9
Resultat efter finansnetto 2 111 2 001 1 079 23 888 1 000 1 500 1 176 2 448 1 000
Årets resultat 2 104 1 983 1 079 23 886 1 000 1 500 1 141 2 448 1 000
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 488 8 233 7 489 5 195 4 620 5 457 4 958 3 917 2 597 2 447
Omsättningstillgångar 3 037 1 362 198 3 196 6 719 384 173 804 1 688 147
Tillgångar 11 526 9 595 7 687 8 391 11 339 5 841 5 131 4 721 4 284 2 595
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 501 9 397 7 414 6 335 6 312 5 426 4 926 4 425 4 284 2 036
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 25 198 273 2 056 5 027 415 205 295 0 559
Skulder och eget kapital 11 526 9 595 7 687 8 391 11 339 5 841 5 131 4 721 4 284 2 595
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06
2012-06
2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 0 0 0 500 1 000 1 000 200
Omsättning 0 0 0 0 29 0 0 0 0 9
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -17 -11 -20 7 -42 -41 -22 -6 9
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,78% 97,94% 96,45% 75,50% 55,67% 92,90% 96,00% 93,73% 100,00% 78,46%
Kassalikviditet 12 148,00% 687,88% 72,53% 155,45% 133,66% 92,53% 84,39% 272,54% -% 26,30%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...