Visa allt om SGS Progress AB
Visa allt om SGS Progress AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 008 9 615 7 090 6 650 6 049 4 750 2 353 2 017 1 237 1 293
Övrig omsättning 27 1 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 633 645 489 499 354 613 281 255 204 200
Resultat efter finansnetto 658 677 533 571 411 624 262 -241 237 205
Årets resultat 461 443 352 350 263 365 171 -364 141 118
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 106 106 106 106 106 112 127 135 775 791
Omsättningstillgångar 3 994 4 168 3 433 3 059 3 199 3 030 2 399 2 352 1 873 1 749
Tillgångar 4 101 4 275 3 540 3 166 3 306 3 143 2 525 2 487 2 648 2 540
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 641 1 590 1 497 1 225 1 025 1 062 817 766 1 219 1 142
Obeskattade reserver 913 854 753 677 586 540 418 393 348 312
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 547 1 831 1 290 1 264 1 695 1 541 1 290 1 328 1 081 1 085
Skulder och eget kapital 4 101 4 275 3 540 3 166 3 306 3 143 2 525 2 487 2 648 2 540
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 640 498 432 477 460 600
Varav tantiem till styrelse & VD 600 - - - 400 300 250 250 200 200
Löner till övriga anställda 1 450 1 800 1 520 1 431 328 87 0 50 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 650 - - - - - - - -
Sociala kostnader 456 566 478 450 328 205 156 185 150 189
Utdelning till aktieägare 400 410 350 80 150 300 120 120 89 64
Omsättning 7 035 9 616 7 090 6 650 6 049 4 750 2 353 2 017 1 237 1 293
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 504 4 808 3 545 3 325 3 025 2 375 2 353 2 017 1 237 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) 969 1 196 1 011 952 661 407 613 733 609 810
Rörelseresultat, EBITDA 633 645 489 512 360 615 290 267 250 253
Nettoomsättningförändring -27,11% 35,61% 6,62% 9,94% 27,35% 101,87% 16,66% 63,06% -4,33% -%
Du Pont-modellen 16,02% 15,84% 15,06% 18,04% 12,46% 19,85% 11,56% 13,47% 9,97% 9,21%
Vinstmarginal 9,38% 7,04% 7,52% 8,59% 6,81% 13,14% 12,41% 16,61% 21,34% 18,10%
Bruttovinstmarginal 42,37% 35,56% 41,02% 41,91% 37,76% 36,36% 49,09% 60,09% 83,75% 96,91%
Rörelsekapital/omsättning 34,92% 24,31% 30,23% 26,99% 24,86% 31,35% 47,13% 50,77% 64,03% 51,35%
Soliditet 57,38% 52,77% 58,88% 54,45% 44,07% 46,45% 44,56% 42,18% 55,50% 53,80%
Kassalikviditet 251,71% 221,74% 253,72% 221,68% 179,41% 187,48% 179,53% 174,47% 173,27% 161,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...