Visa allt om Stigels Fastighets AB
Visa allt om Stigels Fastighets AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 173 1 168 1 215 1 132 1 084 1 019 1 034 1 587 1 800 2 060
Övrig omsättning 7 - - - - 43 - 6 716 - -
Rörelseresultat (EBIT) 414 467 402 259 329 54 21 6 789 498 477
Resultat efter finansnetto 414 481 410 297 345 67 32 6 629 280 248
Årets resultat 324 702 643 423 448 244 364 3 599 181 148
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 016 4 617 4 707 4 813 4 905 5 019 5 229 4 859 7 604 7 796
Omsättningstillgångar 2 141 1 411 1 267 1 230 1 186 1 124 1 090 3 880 311 195
Tillgångar 6 157 6 027 5 975 6 043 6 091 6 144 6 319 8 740 7 915 7 991
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 937 5 837 5 361 4 943 4 743 4 509 4 385 4 322 1 475 1 334
Obeskattade reserver 0 0 418 836 1 115 1 394 1 673 2 151 525 501
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 728 5 314 5 458
Kortfristiga skulder 220 189 196 264 233 241 262 1 540 601 698
Skulder och eget kapital 6 157 6 027 5 975 6 043 6 091 6 144 6 319 8 740 7 915 7 991
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 129 101 32 20 108 232 225
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 213 109 80 41 15 23 65 42 19 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 17 15 24 11 4 40 47 77 84
Utdelning till aktieägare 225 225 225 225 223 135 120 300 752 40
Omsättning 1 180 1 168 1 215 1 132 1 084 1 062 1 034 8 303 1 800 2 060
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 173 1 168 1 215 1 132 1 084 1 019 1 034 1 587 1 800 2 060
Personalkostnader per anställd (tkr) 241 126 95 196 130 60 129 217 331 380
Rörelseresultat, EBITDA 515 568 503 360 430 177 151 6 900 663 651
Nettoomsättningförändring 0,43% -3,87% 7,33% 4,43% 6,38% -1,45% -34,85% -11,83% -12,62% -%
Du Pont-modellen 6,72% 8,08% 7,05% 4,91% 5,66% 1,11% 0,66% 78,31% 6,30% 5,97%
Vinstmarginal 35,29% 41,70% 34,65% 26,24% 31,83% 6,67% 4,06% 431,25% 27,72% 23,16%
Bruttovinstmarginal 70,50% 66,10% 57,78% 60,42% 61,81% 28,75% 37,52% 50,47% 66,78% 62,18%
Rörelsekapital/omsättning 163,77% 104,62% 88,15% 85,34% 87,92% 86,65% 80,08% 147,45% -16,11% -24,42%
Soliditet 96,43% 96,85% 95,18% 91,99% 91,36% 90,11% 88,91% 67,17% 23,41% 21,21%
Kassalikviditet 973,18% 746,56% 646,43% 465,91% 509,01% 466,39% 416,03% 251,95% 51,75% 27,51%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...