Visa allt om Byggnadsbiologiska Institutet Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - 116 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 -4 116 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 -4 116 0
Årets resultat 103 0 0 0 0 0 0 -4 116 0
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 25 26 26 26 26 26 26 26 25 170
Tillgångar 25 26 26 26 26 26 26 26 25 170
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -83 -80 -196
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 104 99 244
Kortfristiga skulder 5 110 110 110 110 110 110 5 5 122
Skulder och eget kapital 25 26 26 26 26 26 26 26 25 170
Löner & utdelning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 116 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 -4 116 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 76,00% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -319,23% -320,00% -115,29%
Kassalikviditet 500,00% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 520,00% 500,00% 139,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...