Visa allt om Byggnadsbiologiska Institutet Norden AB
Visa allt om Byggnadsbiologiska Institutet Norden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - 116
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 116
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 116
Årets resultat 0 103 0 0 0 0 0 0 -4 116
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 60 25 26 26 26 26 26 26 26 25
Tillgångar 60 25 26 26 26 26 26 26 26 25
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 55 19 -84 -84 -84 -84 -84 -84 -83 -80
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 104 99
Kortfristiga skulder 5 5 110 110 110 110 110 110 5 5
Skulder och eget kapital 60 25 26 26 26 26 26 26 26 25
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 116
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 91,67% 76,00% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -323,08% -319,23% -320,00%
Kassalikviditet 1 200,00% 500,00% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 23,64% 520,00% 500,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...