Visa allt om Creative Consultant Stig Wåhlberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 17 92 44 159 47 25 45 125 60 55
Övrig omsättning - - - - - - - - 73 -
Rörelseresultat (EBIT) -93 -26 -66 23 -75 -73 -64 -3 4 -92
Resultat efter finansnetto 65 -11 -52 30 -84 478 -44 -893 74 -61
Årets resultat 65 -11 -52 30 -84 478 -44 -893 74 -61
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 104 540 525 511 832 843 101 105 944 930
Omsättningstillgångar 445 39 44 89 52 99 91 105 157 156
Tillgångar 549 579 569 600 884 942 192 210 1 100 1 086
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 307 242 253 305 275 359 -119 -74 819 754
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 226 315 299 260 594 568 295 270 262 307
Kortfristiga skulder 16 22 17 35 15 15 15 15 20 25
Skulder och eget kapital 549 579 569 600 884 942 192 210 1 100 1 086
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 2 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 17 92 44 159 47 25 45 125 133 55
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 17 92 44 - 47 - - 125 60 55
Personalkostnader per anställd (tkr) 3 2 3 - - - - 7 9 21
Rörelseresultat, EBITDA -93 -26 -66 23 -72 -70 -61 0 7 -89
Nettoomsättningförändring -81,52% 109,09% -72,33% 238,30% 88,00% -44,44% -64,00% 108,33% 9,09% -%
Du Pont-modellen 91,26% -1,90% -9,14% 5,00% -8,48% 51,38% -22,92% 13,33% 7,00% -5,43%
Vinstmarginal 2 947,06% -11,96% -118,18% 18,87% -159,57% 1 936,00% -97,78% 22,40% 128,33% -107,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 523,53% 18,48% 61,36% 33,96% 78,72% 336,00% 168,89% 72,00% 228,33% 238,18%
Soliditet 55,92% 41,80% 44,46% 50,83% 31,11% 38,11% -61,98% -35,24% 74,45% 69,43%
Kassalikviditet 2 781,25% 177,27% 258,82% 254,29% 346,67% 660,00% 606,67% 700,00% 785,00% 612,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...