Visa allt om Renedalo Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -20 -15 -14 -15 -14 -17 -13 -18 -22
Resultat efter finansnetto -2 1 338 1 534 782 243 500 0 0 -169 -48
Årets resultat 249 1 634 1 821 870 992 139 0 0 80 -48
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 9 706 9 369 9 369 4 270 3 400 3 050 4 270 4 270 4 270 4 270
Omsättningstillgångar 209 325 154 3 7 3 7 9 11 279
Tillgångar 9 916 9 694 9 523 4 273 3 407 3 053 4 277 4 279 4 281 4 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 593 4 844 3 210 1 388 1 144 452 312 312 313 233
Obeskattade reserver 490 490 490 490 490 200 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 148 1 250 0 0 0 640 720 2 080 2 720
Kortfristiga skulder 4 828 4 213 4 573 2 395 1 774 2 402 3 325 3 246 1 889 1 597
Skulder och eget kapital 9 916 9 694 9 523 4 273 3 407 3 053 4 277 4 279 4 281 4 549
Löner & utdelning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 500 0 0 625 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -42 -20 -15 -14 -15 -14 -17 -13 -18 -17
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 50,17% 53,91% 37,72% 40,93% 44,18% 19,63% 7,29% 7,29% 7,31% 5,12%
Kassalikviditet 4,33% 7,71% 3,37% 0,13% 0,39% 0,12% 0,21% 0,28% 0,58% 17,47%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...