Visa allt om Optica Landskrona AB
Visa allt om Optica Landskrona AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 083 4 676 4 277 3 893 3 848 3 808 3 372 2 973 2 756 2 701
Övrig omsättning 74 - - 11 117 158 65 5 47 -
Rörelseresultat (EBIT) 991 574 437 245 208 472 396 399 518 455
Resultat efter finansnetto 994 574 736 1 028 558 771 593 403 521 456
Årets resultat 532 414 611 975 450 506 348 207 283 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 929 1 328 1 293 808 973 1 091 959 853 280 238
Omsättningstillgångar 1 877 1 635 1 689 2 257 1 381 1 187 1 057 1 218 1 096 811
Tillgångar 3 806 2 962 2 982 3 065 2 354 2 278 2 016 2 072 1 376 1 049
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 142 1 110 1 296 1 435 810 810 504 364 420 411
Obeskattade reserver 1 223 928 890 857 891 825 639 450 339 204
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 200 350 0 0
Kortfristiga skulder 1 441 925 796 773 653 643 673 908 617 433
Skulder och eget kapital 3 806 2 962 2 982 3 065 2 354 2 278 2 016 2 072 1 376 1 049
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 405 474 459 384 328 316 366
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 186 1 160 1 060 632 716 631 534 345 232 278
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 514 641 589 565 511 465 402 276 239 224
Utdelning till aktieägare 700 500 600 750 350 450 200 200 250 250
Omsättning 5 157 4 676 4 277 3 904 3 965 3 966 3 437 2 978 2 803 2 701
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 694 1 559 1 426 1 298 1 283 1 269 1 124 1 487 1 378 1 351
Personalkostnader per anställd (tkr) 580 615 561 572 583 538 452 488 436 444
Rörelseresultat, EBITDA 1 124 736 551 410 372 617 463 454 574 524
Nettoomsättningförändring 8,70% 9,33% 9,86% 1,17% 1,05% 12,93% 13,42% 7,87% 2,04% -%
Du Pont-modellen 27,17% 19,41% 24,75% 33,54% 23,75% 33,89% 30,85% 20,80% 37,94% 43,57%
Vinstmarginal 20,34% 12,30% 17,26% 26,41% 14,53% 20,27% 18,45% 14,50% 18,94% 16,92%
Bruttovinstmarginal 70,51% 70,57% 71,57% 72,59% 70,14% 70,56% 71,65% 66,20% 67,45% 66,57%
Rörelsekapital/omsättning 8,58% 15,18% 20,88% 38,12% 18,92% 14,29% 11,39% 10,43% 17,38% 13,99%
Soliditet 55,07% 61,91% 66,74% 67,43% 62,31% 62,25% 48,36% 33,20% 48,26% 53,18%
Kassalikviditet 89,73% 119,14% 142,46% 231,44% 152,53% 122,24% 97,62% 85,13% 90,28% 88,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...