Visa allt om Lars-Olof Musik AB
Visa allt om Lars-Olof Musik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 360 -163 58 818 -200 -109 -224 -503 -614 -512
Resultat efter finansnetto 739 -1 679 -492 536 -1 098 -176 -197 -505 495 -422
Årets resultat 541 -899 -492 536 -646 -176 -22 -11 886 -80
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 786 1 019 2 012 2 517 2 248 3 215 3 382 4 612 4 818 4 486
Omsättningstillgångar 4 932 4 815 3 076 3 064 2 947 2 989 2 939 1 448 1 906 2 092
Tillgångar 5 718 5 833 5 088 5 581 5 195 6 204 6 321 6 060 6 724 6 578
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 653 3 512 4 411 4 903 4 367 5 013 5 189 5 211 5 222 4 536
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 452 452 627 1 127 1 527
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 065 2 321 676 677 828 738 680 222 375 515
Skulder och eget kapital 5 718 5 833 5 088 5 581 5 195 6 204 6 321 6 060 6 724 6 578
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - 126 152 152 132 167 373 453 350
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 271 352 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 183 78 29 35 36 32 56 123 144 115
Utdelning till aktieägare 0 400 0 0 0 0 0 0 0 200
Omsättning 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 129 472 328 1 208 150 208 220 326 259 302
Personalkostnader per anställd (tkr) 459 430 154 187 188 165 223 511 612 484
Rörelseresultat, EBITDA 394 -126 90 861 -154 -55 -167 -420 -529 -422
Nettoomsättningförändring 139,19% 43,90% -72,85% 705,33% -27,88% -5,45% -32,52% 25,87% -14,24% -%
Du Pont-modellen 14,38% -28,70% -9,61% 9,68% -21,02% -2,63% -3,04% -8,32% 7,82% -6,37%
Vinstmarginal 72,81% -354,66% -149,09% 44,70% -728,00% -78,37% -87,27% -154,60% 203,09% -138,74%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 253,94% 528,39% 731,71% 197,60% 1 412,67% 1 082,21% 1 026,82% 376,07% 591,12% 522,19%
Soliditet 63,89% 60,21% 86,69% 87,85% 84,06% 86,17% 87,36% 93,44% 89,73% 85,67%
Kassalikviditet 238,84% 207,45% 455,03% 452,58% 355,92% 405,01% 432,21% 652,25% 508,27% 406,21%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...