Visa allt om MYBW Office Management Support AB
Visa allt om MYBW Office Management Support AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 59 180 60 646 62 239 60 998 58 356 51 924 50 543 48 030 49 885 45 071
Övrig omsättning 803 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 14 325 16 245 15 024 13 164 13 560 13 769 14 282 9 984 11 110 9 872
Resultat efter finansnetto 14 320 16 252 15 041 13 169 13 571 13 795 14 311 10 159 11 284 9 939
Årets resultat 999 6 021 4 683 6 353 1 792 2 782 3 151 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 8 41 147 257 331 328 89
Omsättningstillgångar 30 213 41 172 34 042 28 478 29 573 27 218 22 313 22 964 12 251 13 878
Tillgångar 30 213 41 172 34 042 28 487 29 614 27 364 22 570 23 295 12 579 13 967
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 902 24 902 18 881 14 198 7 846 6 053 3 271 120 120 120
Obeskattade reserver 7 020 7 020 4 520 2 500 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 291 9 249 10 641 11 789 21 769 21 311 19 299 23 175 12 459 13 847
Skulder och eget kapital 30 213 41 172 34 042 28 487 29 614 27 364 22 570 23 295 12 579 13 967
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 8 500 8 450 8 011 8 047 7 737 8 055 7 694 7 998 8 009 7 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 3 502 3 313 3 219 3 088 2 772 3 152 2 892 2 983 2 870 2 931
Utdelning till aktieägare 0 19 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 59 983 60 646 62 239 60 998 58 356 51 924 50 543 48 030 49 885 45 071
Nyckeltal
Antal anställda 21 22 20 21 21 20 22 26 27 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 818 2 757 3 112 2 905 2 779 2 596 2 297 1 847 1 848 1 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 609 567 603 572 534 602 524 460 435 460
Rörelseresultat, EBITDA 14 325 16 256 15 032 13 197 13 665 13 880 14 396 10 107 11 231 9 920
Nettoomsättningförändring -2,42% -2,56% 2,03% 4,53% 12,39% 2,73% 5,23% -3,72% 10,68% -%
Du Pont-modellen 47,43% 39,51% 44,22% 46,24% 45,90% 50,45% 63,47% 43,73% 89,78% 71,20%
Vinstmarginal 24,21% 26,82% 24,19% 21,60% 23,29% 26,59% 28,34% 21,21% 22,64% 22,07%
Bruttovinstmarginal 73,31% 74,02% 69,35% 67,77% 67,59% 71,04% 70,55% 67,93% 69,59% 71,82%
Rörelsekapital/omsättning 23,52% 52,64% 37,60% 27,36% 13,37% 11,38% 5,96% -0,44% -0,42% 0,07%
Soliditet 40,97% 73,78% 65,82% 56,31% 26,49% 22,12% 14,49% 0,52% 0,95% 0,86%
Kassalikviditet 173,76% 420,81% 298,84% 222,13% 121,22% 113,94% 98,76% 87,34% 77,05% 76,75%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...