Visa allt om Marietorp Förlag AB
Visa allt om Marietorp Förlag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 450 1 114 1 109 1 196 1 137 1 130 1 152 1 593 1 499 1 635
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 84 61 36 -46 1 13 -43 -6 -17 3
Resultat efter finansnetto 84 61 36 -42 5 13 -45 4 -5 10
Årets resultat 49 30 36 -42 5 13 -45 3 4 7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 9 12 14 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 304 336 478 259 303 222 254 451 578 620
Tillgångar 304 336 487 270 317 222 254 451 578 620
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 179 130 100 64 106 101 88 133 130 136
Obeskattade reserver 37 15 0 0 0 0 0 0 0 11
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 88 190 387 206 211 121 166 319 448 473
Skulder och eget kapital 304 336 487 270 317 222 254 451 578 620
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 143 0 8 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 54 0 17 11 38 30
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 44 17 1 4 4 11 8
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Omsättning 1 450 1 114 1 109 1 196 1 137 1 130 1 152 1 593 1 499 1 635
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 196 1 137 1 130 1 152 1 593 1 499 1 635
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 191 292 183 156 208 176 205
Rörelseresultat, EBITDA 84 61 48 -43 7 13 -43 -6 -17 3
Nettoomsättningförändring 30,16% 0,45% -7,27% 5,19% 0,62% -1,91% -27,68% 6,27% -8,32% -%
Du Pont-modellen 27,63% 18,15% 7,39% -15,56% 1,89% 6,31% -16,54% 1,33% -0,52% 1,94%
Vinstmarginal 5,79% 5,48% 3,25% -3,51% 0,53% 1,24% -3,65% 0,38% -0,20% 0,73%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 99,91% 100,00% 100,00% 100,00% 98,18% 98,49% 98,13% 95,72%
Rörelsekapital/omsättning 14,90% 13,11% 8,21% 4,43% 8,09% 8,94% 7,64% 8,29% 8,67% 8,99%
Soliditet 68,38% 42,17% 20,53% 23,70% 33,44% 45,50% 34,65% 29,49% 22,49% 23,21%
Kassalikviditet 345,45% 176,84% 123,51% 125,73% 143,60% 183,47% 153,01% 141,38% 129,02% 131,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...