Visa allt om Unitraffic AB
Visa allt om Unitraffic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 1 489 24 021 20 418 53 125 33 154 77 605 91 133 121 368 343 971
Övrig omsättning - 4 561 -3 324 93 531 28 - -534 690 128
Rörelseresultat (EBIT) -30 983 -8 315 961 13 747 5 060 20 373 25 584 37 220 116 193
Resultat efter finansnetto -30 1 243 -8 270 1 393 13 846 5 013 20 670 35 648 38 122 116 565
Årets resultat -30 3 652 -3 936 597 10 189 -98 15 981 28 299 27 482 83 980
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 437 275 918 3 550 2 298 3 510 4 019 3 094
Omsättningstillgångar 195 4 754 6 121 32 057 33 954 20 715 40 304 34 680 26 598 83 966
Tillgångar 195 4 754 6 559 32 332 34 872 24 265 42 602 38 191 30 617 87 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 90 4 574 922 19 857 19 260 10 545 10 643 10 776 4 281 4 159
Obeskattade reserver 0 0 0 484 63 75 1 500 2 562 2 564 2 791
Avsättningar (tkr) 0 0 239 133 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 431 3 234 6 735 9 942 13 149 1 318 0 0
Kortfristiga skulder 105 180 4 967 8 623 8 815 3 703 17 310 23 534 23 771 80 109
Skulder och eget kapital 195 4 754 6 559 32 332 34 872 24 265 42 602 38 191 30 617 87 059
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 611 613 581 530 485 0 43 417
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 1 976 5 176 5 345 4 716 4 992 5 239 6 115 5 911 6 015
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 925 1 091 2 432 2 340 2 496 2 178 2 536 2 494 2 636
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 6 050 20 697 20 511 53 656 33 182 77 605 90 599 122 058 344 099
Nyckeltal
Antal anställda 0 5 15 17 14 14 15 16 17 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 298 1 601 1 201 3 795 2 368 5 174 5 696 7 139 15 635
Personalkostnader per anställd (tkr) - 596 660 497 593 596 555 560 521 420
Rörelseresultat, EBITDA -30 983 -8 130 1 188 13 957 5 732 20 634 26 329 38 691 117 289
Nettoomsättningförändring -100,00% -93,80% 17,65% -61,57% 60,24% -57,28% -14,84% -24,91% -64,72% -%
Du Pont-modellen -% 26,36% -125,46% 4,68% 40,37% 21,42% 48,86% 94,06% 124,57% 134,00%
Vinstmarginal -% 84,15% -34,26% 7,41% 26,50% 15,68% 26,82% 39,42% 31,42% 33,92%
Bruttovinstmarginal -% 64,47% 56,63% 84,41% 51,12% 69,21% 43,92% 48,45% 45,53% 38,04%
Rörelsekapital/omsättning -% 307,19% 4,80% 114,77% 47,32% 51,31% 29,63% 12,23% 2,33% 1,12%
Soliditet 46,15% 96,21% 14,06% 62,52% 55,36% 43,69% 27,58% 33,05% 20,01% 7,09%
Kassalikviditet 185,71% 2 641,11% 123,23% 356,79% 348,50% 512,10% 207,67% 138,37% 88,62% 102,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...