Visa allt om IKC Capital AB
Visa allt om IKC Capital AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 20 822 11 546 22 071 38 511 73 113 80 336 30 430 10 032 16 283 17 266
Övrig omsättning - - 4 917 1 698 1 498 2 139 63 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 168 2 568 1 835 6 452 8 920 13 407 5 777 -239 960 2 973
Resultat efter finansnetto 2 168 2 568 1 835 6 452 9 218 13 407 5 777 -239 960 2 973
Årets resultat 1 674 586 1 414 3 611 6 766 9 854 4 288 -269 680 2 141
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 336 18 1 712 3 209 1 061 1 307 1 453 0 13 27
Omsättningstillgångar 15 082 11 177 11 992 18 736 24 359 25 233 12 319 3 114 4 250 6 057
Tillgångar 15 418 11 196 13 704 21 945 25 421 26 540 13 773 3 114 4 263 6 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 182 6 547 7 962 11 828 12 437 8 956 6 406 2 119 2 753 3 925
Obeskattade reserver 1 540 1 540 1 540 1 540 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 946 3 110 4 203 8 577 12 983 17 583 7 367 995 1 510 2 160
Skulder och eget kapital 15 418 11 196 13 704 21 945 25 421 26 540 13 773 3 114 4 263 6 084
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 1 320 1 264 1 585 815 1 681 1 059 660 382 565 299
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 4 491 606 1 356 1 410 3 268 4 407 1 503 364 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 724 1 147 1 000 993 2 360 3 298 877 226 286 127
Utdelning till aktieägare 1 000 0 2 000 2 500 4 000 2 106 3 287 0 261 1 851
Omsättning 20 822 11 546 26 988 40 209 74 611 82 475 30 493 10 032 16 283 17 266
Nyckeltal
Antal anställda 11 3 5 6 7 8 7 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 893 3 849 4 414 6 419 10 445 10 042 4 347 5 016 16 283 17 266
Personalkostnader per anställd (tkr) 836 1 101 815 576 1 085 - - 501 852 366
Rörelseresultat, EBITDA 2 438 2 762 2 029 6 581 9 115 13 600 5 822 -226 974 2 977
Nettoomsättningförändring 80,34% -47,69% -42,69% -% -8,99% 164,00% 203,33% -38,39% -5,69% -%
Du Pont-modellen 14,06% 22,94% 13,39% 29,40% 36,51% 50,52% 41,94% -7,68% 22,52% 48,87%
Vinstmarginal 10,41% 22,24% 8,31% 16,75% 12,70% 16,69% 18,98% -2,38% 5,90% 17,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,28% 69,87% 35,29% 26,38% 15,56% 9,52% 16,27% 21,12% 16,83% 22,57%
Soliditet 73,83% 69,21% 66,87% 59,07% 48,92% 33,75% 46,51% 68,05% 64,58% 64,51%
Kassalikviditet 511,95% 359,39% 285,32% 218,44% 187,62% 143,51% 167,22% 312,96% 281,46% 280,42%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...