Visa allt om Sörmlandskustens Konsultbyrå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 0 105 223 231 17 272 432 439 133 392
Övrig omsättning - - - - - - - - 2 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 105 223 228 12 265 253 436 -23 -180
Resultat efter finansnetto 6 200 236 95 106 373 208 417 -22 -177
Årets resultat 5 266 131 -10 195 297 89 246 -24 -166
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 160 160 0 0 0 0 0 0 0 15
Omsättningstillgångar 1 088 768 569 691 537 1 193 978 621 92 164
Tillgångar 1 248 928 569 691 537 1 193 978 621 92 179
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 422 417 252 305 316 780 483 312 65 89
Obeskattade reserver 0 0 117 58 0 150 150 90 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 826 511 200 328 221 263 345 219 26 90
Skulder och eget kapital 1 248 928 569 691 537 1 193 978 621 92 179
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 16 40
Utdelning till aktieägare 200 0 100 0 0 150 0 0 0 0
Omsättning 0 105 223 231 17 272 432 439 135 392
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - 0 0 0 0 0 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 133 196
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 28 86
Rörelseresultat, EBITDA 0 105 223 228 12 265 253 436 -9 -169
Nettoomsättningförändring -100,00% -52,91% -3,46% 1 258,82% -93,75% -37,04% -1,59% 230,08% -66,07% -%
Du Pont-modellen -% 22,63% 41,65% 35,17% 19,93% 31,27% 27,61% 70,85% -23,91% -98,88%
Vinstmarginal -% 200,00% 106,28% 105,19% 629,41% 137,13% 62,50% 100,23% -16,54% -45,15%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,78% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 244,76% 165,47% 157,14% 1 858,82% 341,91% 146,53% 91,57% 49,62% 18,88%
Soliditet 33,81% 44,94% 59,44% 50,33% 58,85% 74,65% 60,43% 60,68% 70,65% 49,72%
Kassalikviditet 131,72% 150,29% 284,50% 210,67% 242,99% 453,61% 283,48% 283,56% 353,85% 182,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...