Visa allt om Lomma Servicebostäder Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 361 13 404 10 189 10 189 10 189 10 189 10 530 12 342 12 042 11 840
Övrig omsättning - - - - - - - 386 241 -
Rörelseresultat (EBIT) 2 865 3 320 1 897 2 354 2 461 2 255 2 235 3 177 2 872 2 824
Resultat efter finansnetto 1 073 1 347 333 413 403 79 -429 19 -184 357
Årets resultat 623 784 258 301 295 47 -157 6 -9 189
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 135 538 140 822 121 598 88 178 73 784 76 315 77 809 82 551 93 657 94 434
Omsättningstillgångar 5 131 13 848 14 695 5 961 5 281 2 079 6 307 6 104 1 620 5 532
Tillgångar 140 669 154 669 136 292 94 139 79 065 78 394 84 116 88 656 95 276 99 966
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 013 10 390 9 606 9 348 9 047 8 752 8 705 8 862 8 855 8 864
Obeskattade reserver 610 339 0 0 0 0 0 271 265 440
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 123 000 138 000 118 000 79 000 66 000 66 000 71 000 71 000 79 000 86 000
Kortfristiga skulder 6 046 5 940 8 686 5 791 4 019 3 642 4 411 8 523 7 156 4 662
Skulder och eget kapital 140 669 154 669 136 292 94 139 79 065 78 394 84 116 88 656 95 276 99 966
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 98 159 156 147 135 135 93 9 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 98 0 - 0 0 0 0 0 0 7
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 31 31 37 36 44 41 41 29 2 2
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 15 361 13 404 10 189 10 189 10 189 10 189 10 530 12 728 12 283 11 840
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 15 361 13 404 10 189 10 189 - 10 189 10 530 12 342 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 130 128 196 192 - 176 176 122 - -
Rörelseresultat, EBITDA 8 148 7 919 5 131 5 504 5 616 5 393 5 389 6 555 6 242 6 068
Nettoomsättningförändring 14,60% 31,55% 0,00% 0,00% 0,00% -3,24% -14,68% 2,49% 1,71% -%
Du Pont-modellen 2,04% 2,17% 1,46% 2,59% 3,19% 3,03% 2,93% 4,08% 3,57% 3,69%
Vinstmarginal 18,66% 25,07% 19,57% 23,92% 24,78% 23,33% 23,43% 29,32% 28,23% 31,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 18,62% 23,10% 24,15% 22,12% 22,93% 22,61% 21,85% 23,85%
Rörelsekapital/omsättning -5,96% 59,00% 58,98% 1,67% 12,39% -15,34% 18,01% -19,60% -45,97% 7,35%
Soliditet 8,17% 6,89% 7,05% 9,93% 11,44% 11,16% 10,35% 10,22% 9,49% 9,18%
Kassalikviditet 84,87% 233,13% 169,18% 102,94% 131,40% 57,08% 142,98% 71,62% 22,64% 118,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...