Visa allt om Inge Mattssons Åkeri AB
Visa allt om Inge Mattssons Åkeri AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 464 9 546 7 249 8 294 8 733 7 760 6 081 6 436 8 886 7 795
Övrig omsättning 431 141 10 30 17 24 119 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 309 1 114 189 1 107 1 041 804 55 291 1 587 1 573
Resultat efter finansnetto 2 256 1 084 203 1 119 837 766 47 354 1 557 1 586
Årets resultat 1 124 477 167 657 630 169 2 322 1 097 858
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 8 244 7 461 5 235 4 413 4 748 8 126 7 018 6 689 4 796 5 160
Omsättningstillgångar 4 943 4 243 3 735 5 458 4 320 2 359 1 765 1 259 2 990 2 334
Tillgångar 13 187 11 703 8 971 9 871 9 068 10 484 8 784 7 948 7 786 7 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 627 4 657 4 331 4 305 3 768 3 266 3 097 3 295 3 065 2 057
Obeskattade reserver 4 405 3 628 3 196 3 231 3 043 3 090 2 548 2 506 2 620 2 601
Avsättningar (tkr) 415 295 175 100 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 739 1 482 44 603 891 2 052 1 803 1 094 764 1 217
Kortfristiga skulder 2 002 1 641 1 225 1 632 1 365 2 078 1 336 1 053 1 337 1 619
Skulder och eget kapital 13 187 11 703 8 971 9 871 9 068 10 484 8 784 7 948 7 786 7 494
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 950 548 641 643 598 624
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 2 571 2 228 1 816 1 944 0 1 143 924 898 1 431 1 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 - -
Sociala kostnader 1 250 1 061 904 894 805 676 675 713 911 764
Utdelning till aktieägare 300 155 150 142 120 127 0 200 92 89
Omsättning 11 895 9 687 7 259 8 324 8 750 7 784 6 200 6 436 8 886 7 795
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 5 6 6 5 5 6 6 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 638 1 591 1 450 1 382 1 456 1 552 1 216 1 073 1 481 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) 595 596 600 507 481 501 470 388 501 523
Rörelseresultat, EBITDA 3 386 1 943 1 002 1 930 1 861 1 561 936 1 003 2 176 2 077
Nettoomsättningförändring 20,09% 31,69% -12,60% -5,03% 12,54% 27,61% -5,52% -27,57% 14,00% -%
Du Pont-modellen 17,55% 9,54% 2,61% 11,99% 11,83% 7,98% 1,41% 5,60% 20,87% 21,51%
Vinstmarginal 20,18% 11,69% 3,23% 14,28% 12,29% 10,79% 2,04% 6,91% 18,29% 20,68%
Bruttovinstmarginal 96,10% 98,25% 99,71% 99,70% 99,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 25,65% 27,26% 34,63% 46,13% 33,84% 3,62% 7,05% 3,20% 18,60% 9,17%
Soliditet 68,73% 63,97% 76,07% 67,74% 66,28% 52,87% 56,64% 64,16% 63,59% 52,44%
Kassalikviditet 246,90% 258,56% 304,90% 334,44% 316,48% 113,52% 132,11% 119,56% 223,64% 144,16%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...