Visa allt om Nihlstens Blomster- & Dekorationsaffär Aktiebolag
Visa allt om Nihlstens Blomster- & Dekorationsaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 10 650 8 913 12 560 9 845 5 296 2 353 2 508 2 743 2 427 2 367
Övrig omsättning 37 40 - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) -96 -5 45 224 229 162 -121 58 24 -53
Resultat efter finansnetto -95 -5 -5 246 229 162 -121 55 21 -55
Årets resultat -96 -39 44 120 188 145 -104 24 21 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 186 197 208 191 30 43 74 33 49
Omsättningstillgångar 2 069 1 214 1 644 1 470 1 210 515 618 607 558 433
Tillgångar 2 076 1 400 1 842 1 678 1 401 545 661 681 590 482
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 158 254 294 490 370 281 135 239 216 195
Obeskattade reserver 0 0 0 70 0 0 0 17 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 918 1 145 1 548 1 118 1 031 264 526 424 374 287
Skulder och eget kapital 2 076 1 400 1 842 1 678 1 401 545 661 681 590 482
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 234 123 137 50 0 92
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 271 1 691 2 179 1 410 535 403 555 583 639 651
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 643 412 564 393 239 183 257 211 220 209
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0
Omsättning 10 687 8 953 12 560 9 845 5 296 2 353 2 508 2 743 2 427 2 370
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 8 7 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 775 1 273 1 570 1 406 1 324 784 836 914 809 789
Personalkostnader per anställd (tkr) 488 303 342 281 255 231 317 281 289 318
Rörelseresultat, EBITDA -83 8 62 250 255 175 -90 82 40 -37
Nettoomsättningförändring 19,49% -29,04% 27,58% 85,90% 125,07% -6,18% -8,57% 13,02% 2,53% -%
Du Pont-modellen -4,53% -0,29% -0,27% 14,66% 16,35% 29,72% -18,31% 8,52% 4,07% -11,00%
Vinstmarginal -0,88% -0,04% -0,04% 2,50% 4,32% 6,88% -4,82% 2,11% 0,99% -2,24%
Bruttovinstmarginal 51,00% 47,21% 45,80% 48,32% 50,32% 59,80% 51,48% 48,74% 47,42% 51,46%
Rörelsekapital/omsättning 1,42% 0,77% 0,76% 3,58% 3,38% 10,67% 3,67% 6,67% 7,58% 6,17%
Soliditet 7,61% 18,14% 15,96% 32,28% 26,41% 51,56% 20,42% 36,89% 36,61% 40,46%
Kassalikviditet 101,30% 90,48% 99,48% 123,43% 107,18% 159,85% 100,19% 121,23% 126,74% 134,15%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...