Visa allt om Projektadministration i Lund AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 204 120 5 325 548 401 311 384 667 1 029
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -64 -135 -276 -85 6 -110 -157 -92 76 389
Resultat efter finansnetto -22 -98 -270 -38 28 -99 -92 -29 116 412
Årets resultat -22 -98 -138 36 58 52 31 15 55 212
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 1 1 1 6 11 4 13 21
Omsättningstillgångar 813 894 1 097 1 505 1 749 1 818 2 087 2 299 2 472 2 537
Tillgångar 814 895 1 098 1 506 1 750 1 823 2 098 2 304 2 485 2 559
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 758 856 1 054 1 299 1 383 1 445 1 514 1 602 1 678 1 712
Obeskattade reserver 0 0 0 132 221 273 446 587 647 616
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 56 39 44 76 146 105 139 114 160 231
Skulder och eget kapital 814 895 1 098 1 506 1 750 1 823 2 098 2 304 2 485 2 559
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 112 106 107 206 313 291 266 269 302 295
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 39 41 41 41 44 41 41 42 44 44
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 16 16 26 37 35 32 32 46 85
Utdelning till aktieägare 60 75 100 107 120 120 120 120 90 89
Omsättning 204 120 5 325 548 401 311 384 667 1 029
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 204 120 5 325 548 401 311 384 667 1 029
Personalkostnader per anställd (tkr) 169 164 166 276 398 370 342 340 393 440
Rörelseresultat, EBITDA -64 -135 -276 -85 11 -96 -144 -83 85 398
Nettoomsättningförändring 70,00% 2 300,00% -98,46% -40,69% 36,66% 28,94% -19,01% -42,43% -35,18% -%
Du Pont-modellen -2,70% -10,84% -24,59% -2,52% 1,60% -5,43% -4,43% -1,26% 4,67% 16,10%
Vinstmarginal -10,78% -80,83% -5 400,00% -11,69% 5,11% -24,69% -29,90% -7,55% 17,39% 40,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 371,08% 712,50% 21 060,00% 439,69% 292,52% 427,18% 626,37% 569,01% 346,63% 224,10%
Soliditet 93,12% 95,64% 95,99% 92,71% 88,34% 90,30% 87,83% 87,87% 86,27% 84,23%
Kassalikviditet 1 451,79% 2 292,31% 2 493,18% 1 980,26% 1 197,95% 1 731,43% 1 501,44% 2 016,67% 1 545,00% 1 098,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...